‘Dani u vali’ odgađaju se za iduću godinu

0
Foto: pixabay.com

Organizacijski odbor manifestacije donio je odluku da se tradicionalni Festival brodova, mora i
mornara ‘Dani u vali’ – Stari Grad odgodi za slijedeću godinu kako se uslijed sadašnjih
epidemioloških uvjeta ne bi umanjili opseg i kvaliteta festivalskog programa.

Zajednički je stav organizatora da ovaj vrijedan i jedinstven Festival zaslužuje biti na najvišoj organizacijskoj razini te da posjetitelji trebaju imati jednaku mogućnost uživati u njemu, što je u trenutnim okolnostima
nemoguće ostvariti.

Grad Stari Grad, Turistička zajednica Starog Grada i Udruga ‘CRONAVES’ nastavit će s intenzivnim pripremama kako bi u rujnu 2022., nadaju se, u puno povoljnijim epidemiološkim uvjetima, Stari Grad spremno dočekao brodove i mornare, štovatelje mora i pomorske baštine te brojne posjetitelje i goste.