Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade u Splitu

0

U tijeku je sjednica Vlade u Splitu, što je peta njezina sjednica izvan Zagreba, a većinom će biti  posvećena je razvoju Grada i Splitsko-dalmatinske županije, za što će kroz brojne projekte ukupno biti uloženo dvije milijarde kuna.

Riječ je o dvije milijarde kuna koje će biti usmjerene na razvoj Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita. Nakon Izvješća o dosad učinjenom i o budućim projektima vezanima uz Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, što je prva točka sjednice koja je počela 12 sati, na dnevnom su redu 33 točke o samim projektima u Gradu i Županiji. Vlada će tako pokrenuti aktivnosti radi uvrštenja na listu strateških projekata dva,  o kojima će biti usvojeni i zaključci  o realizaciji.

To su novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split i  projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica).
Na listu strateških projekata Vlada će staviti i projekt nove  multimodalne  platforme  Splitske aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji

2. Projekti vezani uz Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju

2.1. Prijedlog zaključka o pokretanju aktivnosti radi uvrštenja projekata: Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8- Trajektna luka Split; Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš; Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica), na listu strateških projekata
2.2. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica)

2.3. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke Split te Projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split

2.4. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljice – Sućuraj – Drvenik – čvor Ravča

2.5. Prijedlog zaključka u vezi s projektima izgradnje spojnih cesta čvor Zagvozd – granica Bosne i Hercegovine i Dicmo – obilaznica (Križice) – Krivodol kod Sinja

2.6. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin na otoku Braču

2.7. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik

2.8. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197 u Makarskoj

2.9. Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem radne skupine za analizu projekta Spaladium centra

2.10. a) Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Kamen Gradu Splitu, u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada “Karepovac”

b) Prijedlog zaključka u vezi s projektom sanacije odlagališta otpada Karepovac

2.11. Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica

2.12. a) Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta sustava navodnjavanja polja Bunina (Vrgorac)

b) Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta sustava navodnjavanja Imotsko-bekijskog polja

2.13. Prijedlog zaključka u vezi s pružanjem stručne pomoći u realizaciji Projekta Arheološkog parka Salona

2.14. Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem pitanja vlasništva, očuvanja, obnove i upravljanja podrumima Dioklecijanove palače

2.15. Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Centra za mlade – Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu

2.16. Prijedlog zaključka u vezi s Programom postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata kroz nastavne baze Sveučilišta u Splitu i stručnu praksu

2.17. Prijedlog zaključka u vezi s unaprjeđenjem dostupnosti, bržeg i kvalitetnijeg pružanja pravovremene i odgovarajuće zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na otocima, uključujući dijagnostičke postupke za utvrđivanje potrebe hitne intervencije i transporta, u okviru projekta brzih brodica

2.18. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Split i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije na jednoj lokaciji

2.19. Prijedlog zaključka u vezi s promicanjem ulaganja u Splitsko-dalmatinsku županiju

2.20. Prijedlog zaključka u vezi s uvođenjem projekta eKomunikacije na Trgovačkom sudu u Splitu i Stalnoj službi tog suda u Dubrovniku

2.21. Prijedlozi zaključaka o iskazivanju interesa za osiguranje stanova za djelatne vojne osobe s rasporedom službe na području:

a) Grada Splita

b) Grada Sinja

2.22. a) Prijedlog zaključka u vezi sa stvaranjem preduvjeta za realizaciju projekta Tehnološkog parka Split

b) Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita

2.23. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

2.24. Prijedlog zaključka u vezi s prijedlogom prodaje nekretnine u Splitu u suvlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

2.25. Prijedlog zaključka o darovanju Gradu Splitu nekretnina u k.o. Žrnovnica u svrhu stambene izgradnje

2.26. Prijedlog odluke o darovanju Gradu Splitu garažnih mjesta u Splitu u vlasništvu Republike Hrvatske

2.27. Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine Gradu Splitu, u svrhu rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole Kamen-Šine

2.28. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Split Gradu Splitu, u naravi zgrada-hotel za samce

2.29. Prijedlog zaključka o darovanu dijela nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Kotišina Gradu Makarskoj, u komunalnu svrhu

2.30. Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Makarska-Makar Gradu Makarskoj, u naravi zemljište na gradskom dijelu Peškera

2.31. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda Općini Baška Voda, u svrhu uređenja i privođenja gospodarskoj svrsi

2.32. Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem izrade prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj županiji

2.33. Prijedlog zaključka u vezi s potporom projektu “Ultra Europe” kroz promidžbu i promociju u razdoblju od 2018. do 2022. godine

3. Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora

5. Prijedlog izmjena Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije

6. Prijedlog uredbe o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

7. Prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

10. Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2017. godinu ­­- davanje mišljenja Hrvatskome saboru

11. Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2017. godini

12. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za organizaciju Sastanka konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke

13. Prijedlog zaključka o imenovanju izaslanstva Republike Hrvatske na 107. zasjedanju Međunarodne konferencije rada

14. Prijedlog zaključka u vezi s Hrvatsko-francuskim strateškim partnerstvom – Akcijskim planom 2018. – 2021.

15. a) Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji

b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji

16. a) Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima

b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Izvješće o tijeku postupka zbog pritužbe sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (ograničeno)

2. Prijedlog odluke o podmirenju troškova postupaka

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Po završetku sjednice, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpisat će se niz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte važne za gospodarski razvoj Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.