Društvo Potrošačica organizira 4 tribine u Splitsko-dalmatinskoj županiji

0

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske osnovana je 2018. godine s ciljem informiranja, educiranja i savjetovanja potrošačica Hrvatske.

Potrošači su često u neravnopravnom položaju u odnosu na trgovca. Stoga je temeljna informiranost iz područja zaštite potrošačkih prava iznimno važna da bi potrošačica postala ravnopravni partner na tržištu odnosno da se kod potrošača probudi svijest da je potrošačica regulator tržišta, a ne slabija strana na tržištu.

U četvrtak 19.12. i petak 20.12.2019. Društvo Potrošačica će u Splitsko-dalmatinskoj županiji provesti četiri tribine. Tribine će provesti u sklopu projekta „Prezentiranje New Deal za potrošačice“. Održat će ih u četiri mjesta na području Splitsko-dalmatinske županije, po sljedećem rasporedu:
• 19.12.2019. u 10:00 Sinj, Galerija Sikirica, Put Petrovca 12
• 19.12.2019. u 14:00 Vrgorac, višenamjenska dvorana, Tina Ujevića 8
• 20.12.2019. u 11:00 Supetar, Gradska vijećnica, Vlačica 5
• 20.12.2019. u 13:00 Selca, izložbeni prostor Sokolana, Trg Stjepana Radića bb
Cilj projekta je educirati potrošačice o dokumentu Europske komisije pod nazivom New deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu. Naglasak će biti na agresivnoj poslovnoj praksi i zavaravajućim radnjama. Potrošači(ce) će saznati i kad se poslovna praksa smatra nepoštenom poslovnom praksom.

Društvo Potrošačica ovim putem poziva potrošač(ic)e da se dođu informirati i/ili educirati o svojim potroščkim pravima.