U dva tjedna podneseno osam zahtjeva za naknadu za treće dijete

0
Foto: pixabay.com

Od 20. rujna 2017. godine, kada su stupile na snagu Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi, temeljem kojih za treće i svako sljedeće novorođeno dijete, naknada koju isplaćuje Grad Split iznosi 55.000 kuna, stiglo je osam zahtjeva za obradu kod kojih se radi o obiteljima s troje i više djece.

Naime, na prijedlog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare Gradsko vijeće Grada Splita na sjednici održanoj 11. i 12. rujna donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi kojom se povećava iznos naknade za drugo i treće te svako daljnje novorođeno dijete čiji jedan roditelj ima prebivalište na području grada Splita. Naknada za drugo novorođenče u obitelji povećana je s 3.000 kn na 4.000 kuna i isplaćuje se jednokratno. Naknada za treće i svako sljedeće novorođenče s 3.000 kuna povećana je na 55.000 kuna i isplaćuje se u jednakim obrocima kroz 10 godina.

Zahtjev (koji se nalazi u gradskim kotarevima, na web stranici Grada i u Centralnoj pisarnici) predaje se ili u kotaru ili osobno na pisarnici Gradske uprave ili poštom. Uz zahtjev treba priložiti: izvadak iz matice rođenih ili rodni list novorođenog djeteta, izvatke iz matice rođenih/rodnih listova druge djece u obitelji (ako ih ima), preslik osobnih iskaznica (potvrde o prebivalištu) oba roditelja, potvrdu grada/općine gdje drugi roditelj (ako!) ima prebivalište da nije od svoje jedinice lokalne samouprave koristio pravo naknade za novorođeno dijete i presliku kartice tekućeg računa roditelja i njegov IBAN (na koji će se vršiti isplata).

Isplate se obavljaju za rješenja izdana u ovom mjesecu oko polovice sljedećeg mjeseca. Ako je riječ o višekratnim isplatama (55.000 kuna) obavljat će se svake godine kroz 10 godina u istom mjesecu u jednakim godišnjim obrocima.