EU-ova digitalna potvrda o Covidu: Privremeni dogovor Parlamenta i Vijeća

0

Parlament i Vijeće postigli su privremeni dogovor o EU-ovoj digitalnoj potvrdi o Covidu kako bi se olakšalo slobodno kretanje u Europi tijekom pandemije.

Potvrda će biti dostupna u digitalnom ili papirnatom obliku. Služit će kao potvrda da je osoba cijepljena protiv koronavirusa ili da je nadavno dobila negativni rezultat testiranja ili se oporavila od infekcije. U praksi će to biti tri zasebne potvrde. Zajednički okvir EU-a omogućit će državama članicama izdavanje potvrda koje će se prihvaćati u drugim državama članicama EU-a.

Uredba o EU-ovim digitalnim potvrdama o Covidu trebala bi biti na snazi 12 mjeseci. Potvrda neće biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje i neće se smatrati putnom ispravom.

Kako bi poduprla mogućnost „dostupnog i cjenovno pristupačnog testiranja”, Europska komisija obvezala se mobilizirati „najmanje 100 milijuna eura” u okviru Instrumenta za hitnu potporu za kupnju testova za infekciju virusom SARS-CoV-2 u svrhu izdavanja EU-ove potvrde testa za COVID-19. To bi posebno trebalo koristiti osobama koje svakodnevno ili često prelaze granice kako bi otišle na posao ili u školu, posjećivale bliske rođake, potražile liječničku skrb ili se brinule za najbliže.

Pregovarači su se složili da će, prema potrebi, biti mobilizirana dodatna sredstva, preko odobrenih 100 milijuna eura, ako to odobre institucije zadužene za proračun.

Države članice ne bi trebale uvoditi dodatna ograničenja putovanja, kao što su karantena, samoizolacija ili testiranje „osim ako su potrebna i razmjerna za zaštitu javnog zdravlja”, kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, uzimajući u obzir i dostupne znanstvene dokaze, „uključujući epidemiološke podatke koje je objavio Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)”. O takvim mjerama trebalo bi obavijestiti druge države članice i Komisiju najkasnije 48 sati unaprijed.

Države članice moraju prihvatiti potvrde o cijepljenju izdane u drugim državama članicama za osobe koje su dobile cjepivo koje je za primjenu u EU-u odobrila Europska agencija za lijekove (EMA) (trenutačno su to Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen). Države članice mogu same odlučiti hoće li prihvatiti i potvrde o cijepljenju drugih država članica nakon nacionalnih postupaka hitnog odobrenja ili za cjepiva koja je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uvrstila na popis za hitnu uporabu.

Potvrde će se verificirati kako bi se spriječila prijevara i krivotvorenje, a provjeravat će se i vjerodostojnost elektroničkih pečata sadržanih u ispravi. Osobni podaci dobiveni na temelju potvrda ne mogu se pohraniti u odredišnim državama članicama i neće postojati središnja baza podataka uspostavljena na razini EU-a. Popis institucija koji će obrađivati i primati podatke bit će javan kako bi građani mogli ostvariti svoja prava na zaštitu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Dogovoreni tekst uputit će se na odobrenje Odboru za građanske slobode, potom na na plenarnoj sjednici, kao i Vijeću. Odbor za građanske slobode glasat će o dogovorenom tekstu 26. svibnja 2021. Ako ga odbor potvrdi, bit će podnesen na usvajanje na plenarnoj sjednici u lipnju (7. – 10. lipnja 2021.).