Grad Split: Objavljen Javni poziv za izbor članova kazališnih i upravnih vijeća u kulturi 

0

Gradonačelnik Ivica Puljak raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova kazališnih i upravnih vijeća, predstavnika Grada Splita u javnim ustanovama u kulturi koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita. Tekst poziva objavljen je danas na službenoj internetskoj stranici Grada Splita, a svi zainteresirani građani koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva moći će prijave podnijeti u roku od deset dana od dana objave poziva.

Izbor kandidata provest će se za slijedeće javne ustanove u kulturi: Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Gradsko kazalište mladih Split, Gradsko kazalište lutaka Split, Etnografski muzej u Splitu, Muzej Grada Splita, Prirodoslovni muzej i ZOO vrt Split, Hrvatski pomorski muzej u Splitu, Galerija umjetnina u Splitu, Gradska knjižnica „Marka Marulića“ i Multimedijalni kulturni centar.

Članovi upravnih vijeća imenuju se iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, a za kazališna vijeća iz redova uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji nisu službenici nadležnog upravnog tijela.

Među uvjetima iz Javnog poziva od kandidata se traži da uz završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij imaju najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci  te da da članstvom u kazališnom i upravnom vijeću ne mogu doći u sukob interesa.

Uz prijavu na Javni poziv trebaju dostaviti motivacijsko pismo, životopis i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta obrazovanja i radnog iskustva te vlastoručno potpisanu Izjavu koja je  dostupna na web stranici Grada Splita, www.split.hr, folder Natječaji, Javni poziv za članove kazališnih i upravnih vijeća i/ili na Centralnoj pisarnici Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, Split.

Prijave s traženom dokumentacijom iz Javnog poziva podnose se u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Splita i Obavijesti o raspisivanju Javnog poziva u dnevnom listu Slobodna Dalmacija na adresu: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split, n/p Gradonačelnik Grada Splita (obvezno naznačiti za Javni poziv za članove kazališnih i upravnih vijeća) ili na e-mail adresu: upravnavijeca-kultura@split.hr.

Tekst Javnog poziva nalazi se na vezi: https://www.split.hr/clanak/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prijedloga-za-izbor-clanova-kazalisnih-i-upravnih-vijeca-predstavnika-grada-splita-u-javnim-ustanovama-u-kulturi-koje-imenuje-gradsko-vijece