Građani Supetra na referendumu

0

‘Naš grad, njihovo smeće’, naziv je lokalnog referenduma zakazanog za ovu nedjelju u Supetru na Braču, na kojem bi građani trebali odlučivati o rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike oko zatvaranja jednog od dvaju bračkih deponija i preusmjeravanju kompletnog otočnog otpada upravo u Supetar.

Mjesta na kojima će se moći izaći na referendum i glasati na njemu ista su kao i ona za nedavne EU izbore i to u vremenu od 7 do 19 sati.Da bi referendum uspio mora pristupiti 50% plus jedan glasač, kako bi dobili važeću odluku, stoga Grad Supetar poziva svoje žitelje da se odazovu u što većem broju.

Odlukom o raspisivanju lokalnog referenduma od 7. svibnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Supetra omogućilo je građanima Supetra da se na izjasne o tome žele li da odlagalište otpada Kupinovica u vlasništvu grada Supetra, postane odlagalište otpada ostalih jedinica lokalne samouprave na Braču.

Inače, Grad Supetar je nedavno pokrenuo i ustavnu tužbu protiv odluke ministra Tomislava Ćorića o zatvaranju niza deponija i preusmjeravanju otpada s njih na druge lokacije.

Ministar želi konkretno da se na Braču zatvori odlagalište otpada Košer, nadomak Gornjega Humca, i da se sav brački otpad deponira na gradsko odlagalište Kupinovica.