Split: Gradsko vijeće usvojilo zaključke nakon obje tematske sjednice

0
Foto: Duje Klaric/ CROPIX

Splitsko Gradsko vijeće održalo je u ponedjeljak dvije tematske sjednice, obje na inicijativu SDP-a. Raspravljali su o stanju odlagališta otpada Karepovac i gospodarenju otpadom te o stanju sigurnosti u Splitu.

Na kraju prve sjednice donesen je zaključak koji donosimo u cijelosti:

Z A K LJ U Č A K
u povodu tematske rasprave o stanju odlagališta otpada
Karepovac i gospodarenju otpadom

1. Zadužuje se gradonačelnik da do 17. listopada 2019. godine pisano izvijesti Gradsko vijeće Grada Splita o mjerama koje su Grad Split i Čistoća d.o.o pripremili i poduzeli kako bi se isključila mogućnost ilegalnog odlaganja građevinskog otpada na odlagalište Karepovac.

2. Zadužuje se gradonačelnik da do 17. listopada 2019. godine pisanoo izvijesti Gradsko vijeće Grada Splita o saznanjima o mogućem postojanju rizika za život i zdravlje ljudi i okoliš na odlagalištu Karepovac.

3. Zadužuje se gradonačelnik da svakih 90 dana pisano izvješćuje Gradsko vijeće Grada Splita o provedbi sanacije odlagališta Karepovac.

4. Zadužuje se gradonačelnik da ubrza pripremu i provedbu uspostave održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita te da svakih 90 dana pismeno izvješćuje Gradsko vijeće Grada Splita o uspostavi održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita.

5. Zadužuje se gradonačelnik da upozori sve jedinice lokalne samouprave koji koriste Karepovac kao odlagalište otpada, na poštivanje zakonske obveze odvajanja otpada, prema planu gospodarenja otpadom RH od 5. siječnja 2017. Svako nepridržavanje obveze može biti osnova za povećanje cijene usluge istima.

6. Zadužuje se gradonačelnik da s nadležnim službama detektira moguće lokacije opasnog otpada, te izviješće o tome dostavi Gradskom vijeću Grada Splita do 1. ožujka 2020. godine.

7. Zadužuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita da po zaprimanju svakog od navedenih izvješća od strane gradonačelnika isto predloži kao točku dnevnog reda na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

8. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

 

Čelnica stranke Pametno Marijana Puljak izašla je sa sastanka na kojem su se usuglašavali zaključci. Kaže da nisu jasno postavljeni rokovi za definiranje kompostane, reciklažnog dvorišta i više drugih točaka s kojima se kasni, a zaključkom se gradonačelniku kaže – da radi svoj posao. Na službenoj stranici stranke obrazložili su zašto nisu podržali zaključke te su pozvali gradonačelnika na ostavku.

Na tematskoj sjednici o stanju sigurnosti u Splitu, zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko – dalmatinske Marko Srdarević naglasio je kako bi trebalo intenzivirati rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta koje je osnovano u suradnji policije i Grada Splita. Nakon gotovo četiri sata rasprave vijećnici su većinom glasova usvojili zaključak kojim je stanje sigurnosti u Splitu ocijenjeno zadovoljavajućim i u okvirima hrvatskog prosjeka.