Hrvatski mornari se dokazali na NATO vježbi

0

Nakon mjesec dana izbivanja iz matične luke danas su  u ratnu luku Lora uplovili brodovi Hrvatske ratne mornarice,  “Cetina” i  “Krka”.

Riječ je o brodovima HRM-a koji su bili u potpori snagama HKoV-a u prevoženju njihovih snaga i opreme na međunarodnoj vojnoj vježbi TRIDENT JUNCTURE 15 koja se održavala u Španjolskoj, Portugalu i Italiji na 16 lokacija.

Posadu dva broda činilo je 69 pripadnika Hrvatske ratne mornarice, a danas su ih u luci Lora dočekali njihovi najbliži.

Ovo je najveća NATO vježba u posljednjih 15 godina na kojoj je provjeravana spremnost NATO snaga brzog odgovora.