HRW: Terorizam i problematika oko migranata ugrožavaju ljudske slobode

0

Stotine tisuća tražitelja azila i migranata u 2015. suočilo se s velikim poteškoćama na tranzitnom putu u zemljama zapadnoga Balkana, napominje u Svjetskom izvješću za 2016. Human Rights Watch koji uopzorava da teoristički napadi i priljev migranata opasno ugrožavaju ljudska prava u Europi. 

Problemi s kojima su se tražitelji azila i migranti suočavali prolazeći kroz Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju i Makedoniju su, među ostalima, prespor postupak registracije i neodgovarajući uvjeti prihvata, a povremena zatvaranja granica su te teškoće još pogoršavala, navodi nevladina udruga za zaštitu ljudskih prava. Vlade zemalja zapadnog Balkana trebale bi se usredotočiti na poboljšanje zaštite ljudskih prava, uključujući i prava tražitelja azila, stoji u godišnjem izvješću HRW-a.

HRW je uSvjetskom izvješću 2016., dokumentima potkrijepio zabrinutost za ljudska prava u BiH, Srbiji i na Kosovu tijekom 2015.
U izvješću se navode i ostali problemi s područja ljudskih prava u zemljama zapadnog Balkana: ograničeno procesuiranje odgovornih za ratne zločine na nacionalnim sudovima nakon raspada Jugoslavije, govor mržnje u medijima, stalna diskriminacija Roma te uznemiravanje i zastrašivanje pripadnika LGBT zajednice.
Postignut je ograničen napredak u odgovornosti za ratne zločine na nacionalnim sudovima Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova. Tužitelji na sudovima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i u Srbiji nemaju dovoljna sredstva koja bi im omogućila da se nose sa slučajevima, piše HRW.
Dvadeset godina nakon zaključenja Daytonskoga mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina ostala je podijeljena, a okoštala politička struktura onemoguuje napredak. Nema napretka u primjeni dviju presuda Europskoga suda za ljudska prava, iz 2009. i 2013., kojim se od BiH traži da izmijeni svoj diskriminirajući ustav koji članovima manjina onemogućuje kandidiranje na visoke političke funkcije, upozorava HRW.
U izvješća na 659 stranica HRW donosi podatke o ostvarenju ljudskih prava u više od 90 zemalja.  U uvodnome dijelu, izvršni direktor Kenneth Roth piše da je širenje terorističkih napada izvan Bliskog istoka i velik priljev izbjeglica potaknut represijom i sukobom naveo vlade mnogih zemalja da smanje ljudska prava u nastojanju da zaštite vlastitu sigurnost. “Strah od terorističkih napada i potencijalni učinak priljeva izbjeglica vidljivo je smanjio ljudska prava u Europi i drugim regijama,” kaže Roth.
Mjere koje je francuska vlada donijela nakon terorističkih napada u Parizu poput izvanrednog stanja, pretraživanja stanova bez prethodnog odobrenja nadležnog pravosudnog tijela “bude zabrinutost” za slobodu kretanja, udruživanaj i izražvanja, ocjenjuje HRW. Upozorava na “flagrantnu islamofobiju i besramnu dijabolizaciju izbjeglica” u Sjedinjenim Državama gdje potencijalni kandidat za predsjednika Donald Trump predlaže zabranu ulaska muslimanima u SAD.

Istodobno su u 2015. autoritarne vlade u cijelom svijetu, strahujući od mirnih prosvjeda, koje društveni mediji često potenciraju, intenzivno gušile rad neovisnih skupina.  U tom kontekstu HRW napose proziva Rusiju i Kinu gdje se najviše guši rad civilnog društva. “U Kini i Rusiju… državni vrh je sklopio prešutni pakt s narodom – ‘Omogućit ćemo vam sve više blagostanja, ako nam dopustite da vladamo bez polaganja računa”, kaže Roth. Kao primjere naveo je sve teži rad udruga civilnog društva u Rusiji koje primaju pomoć iz inozemstva.  Kineski aktivisti bore se za ljudska prava no prijete im zatvorske kazne i vrlo slobodno tumačena primjena zakona protiv terorizma, kaže Roth. Zbog toga jača aktivnost na društvenim medijima koje Kina nastoji kontrolirati. (hina)