Humano srce splitskog Sveučilišta

0

Sveučilište u Splitu u suradnji s udrugom Most pokreće akciju Humano srce splitskog sveučilišta kojoj je cilj donacija hrane potrebitima o kojima skrbi navedena udruga .

Akcija započinje  u četvrtak 15. rujna u 11.30 sati u prostorijama udruge Most, Gundulićeva 22, kada će biti podijeljeni prvi obroci. Akciju će predstaviti rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović sa suradnicima, studenti i predstavnici udruge Most.

Prema strateškom cilju br. 6. drugog strateškog područja Strategije Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, koje se odnosi na kontinuirani razvoj studentskog standarda, te prema 3. strateškom cilju, trećeg područja Strategije koje se odnosi na Sveučilište kao odgovoran društveni segment u  svojoj lokalnoj sredini, i sukladno Akcijskom planu provedbe Strategije, Sveučilište pokreće i provodi ovu humanitarnu akciju. Akcija će trajati tijekom cijele akademske godine, a u njoj će, na poziv rektora prof.Anđelinovića, sudjelovati sve sastavnice Sveučilišta.

U menzama Studentskog centra će se  jednom tjedno kuhati hrana namijenjena njima i uz pomoć studenata i nastavnika volontera, odnositi u prostorije prihvatilišta, Gundulićeva 22, za otprilike 35 sugrađana.