HZZO od 1. rujna uvodi e-karton

0
Foto: doctorsphysicaltherapy.com

E-karton, pametne kartice s podacima o pacijentu, bit će puštene u probni rad 1. rujna, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Fedor Dorčić.

Dorčić je najavio punu informatizaciju zdravstva u idućih godinu dana te informatičku povezanost svih bolnica s HZZO-om.

Uvodi se centralni kalendar naručivanja s e-uputnicama, e-nalazima i e-fakturama, čime bi se trebale izbjeći duple narudžbe. Najavio je punu informatizaciju zdravstvenog sustava u idućih godinu dana kakvu nema nijedna druga zemlja u Europi.