Iz JU Park-šume: Ne gospodarimo Marjanom!

0

Javna ustanova Park-šuma Marjan objavom na svojoj Facebook stranici reagirala je na najnovije rasprave u javnosti povodom stanja na Marjanu.

Objavu prenosimo u cijelosti:

Iako smo već navikli da iniciranje propitivanja rada Javne ustanove Park-šuma Marjan, pogotovo u tisku, počne čim JUPŠM mjerodavnim institucijama dostavi pisana zapažanja o aktualnim devastacijama Marjana, na vješto sročene manipulacije koje imaju za cilj umanjiti KREDIBILITET JUPŠM u predočavanju PRAVE ISTINE o stanju marjanske šume, dužni smo stoput ponovljene činjenice javnosti objasniti ili ponoviti i stoprvi put:

Javna Ustanova Park-šuma Marjan je osnovana tek 2005. godine u svrhu “ZAŠTITE, ODRŽAVANJA I PROMICANJA Park-šume Marjan, kao i ostalih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Splita”.

JUPŠM NE GOSPODARI PARK-ŠUMOM MARJAN

JUPŠM nije i NE GOSPODARI Park-šumom Marjan, ne izvodi šumarske aktivnosti GOSPODARENJA, a od 2015. do 2018. izvodila je radove održavanja samo u skladu sa šumarskom licencom koju posjeduje, no u općem ponašanju i održavanju se drži uputa Programa gospodarenja.

Od Osnivača, Grada Splita, JUPŠM je, samo tokom ove godine, nekoliko puta zatražila dopunu Akta o osnivanju ili Ovlaštenje kako bi preuzela obveze GOSPODARSKOG održavanja.

Do 31.12.2018. JUPŠM je s “Hrvatskim šumama” imala UGOVOR O PROVEDBI PROGRAMA GOSPODARENJA ZA ŠUME S POSEBNOM NAMJENOM – PARK ŠUMI MARJAN, sklopljen 2015. godine, a onda se zahuktala situacija oko prenamnažanja potkornjaka i proglašenje izvanredne situacije.

Dakako, postoje razlike u aktivnostima GOSPODARENJA (uzgoj, zaštita i korištenje šuma i šumskih zemljišta …) i ODRŽAVANJA (košnja trave, uklanjanje suhih grana, popravljanje klupa, kanti, čišćenje prometnica, …), baš kao i razlike u aktivnostima kod ZAŠTITNIH, GOSPODARSKIH (namijenjenih ekonomskoj eksploataciji) ili ŠUMA S POSEBNOM NAMJENOM.

2014. godine je tadašnji ravnatelj JUPŠM, u pokušaju razrješavanja zakonske regulative održavanja šume, što još od 1964. nitko nije rješavao, pokrenuo razgovore s nadležnim Ministarstvom i Šumarskom inspekcijom. Inspekcija je nedugo nakon toga došla u nadzor, uočila nedostatke u popratnicama i doznakama, odredila prekršajne prijave, stavila zabranu na daljnje šumarske radove i postavila uvjete nastavka rada.
Nakon plaćenih prekršajnih globi i ispunjenja svih danih uvjeta, zabrane su skinute, a JUPŠM u veljači 2015. ostvarila licencu za izvođenje šumarskih radova do cca 8.000 m3, sječu bez doznake i popratnice, za što su joj trebale Hrvatske šume. Istovremeno su sve kaznene prijave odbačene.

Početkom 2015. sukladno naputku Ministarstva poljoprivrede je sklopljen UGOVOR O PROVEDBI PROGRAMA GOSPODARENJA s Hrvatskim šumama zbog radova koji traže doznake i izdavanje popratnice, a koji je istekao 31.12.2018.

Tijekom 2018. godine, u očekivanju isteka Ugovora s HŠ i u pripremi za preuzimanje ovlasti GOSPODARENJA, DOLICENCIRANJEM vlastitog šumara za doznaku stabala JUPŠM se PRIPREMILA za preuzimanje djelatnosti iz oblasti gospodarenja.

U veljači 2019. na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede zaključeno je da je JUPŠM spremna za preuzimanje gospodarenja, no za to je potrebna izmjena Odluke o osnivanju i ovlaštenje šumoposjednika, što može učiniti samo Osnivač, odnosno šumoposjednik – Grad Split.

Iako se u čekanju ne rade nikakve aktivnosti iz područja GOSPODARENJA, aktualnim natječajem za šumarskog suradnika JUPŠM čini i korak više u PRIPREMI preuzimanja djelatnosti. Do tada JUPŠM izvodi samo šumarske radove ODRŽAVANJA, sukladno šumarskoj licenci i osnivačkom aktu.

Za poslove iz oblasti GOSPODARENJA (doznake, sječe, …) JUPŠM također ima licencu, ali ih ne smije i ne provodi do dobivanja ovlasti šumoposjednika, Grada Splita.

PRENAMNAŽANJE POTKORNJAKA

Svi šumarski stručnjaci su u medijima i na Gradskom vijeću višekratno ponovili da pojava prenamnažanja potkornjaka NEMA UZROČNE VEZE ni u održavanju ni u starosti šume, te da je JUPŠM pravovremeno pozvala i angažirala najmjerodavnije osobe u Hrvatskoj za analizu i pripremu plana suzbijanja najezde. Sve je to potkrijepljeno brojnim mjerenjima, analizama, fotografijama, …

JUPŠM je napravila sve korake za provedbu elaborata STRUČNOG djelovanja u suzbijanju potkornjaka, koji je prvotno odobren a zatim odlukom Gradonačelnika po najvećem pritisku Facebook stranice i tiskovnih natpisa obustavljen, proglašena izvanredna situacija te pokrenuta aktualna sanacija. Za sanaciju je odgovoran Krizni stožer CZ Grada Splita na čelu s koordinatorom gospodinom Nenadom Ružićem.

Kaznene prijave ima pravo podnijeti svaki građanin RH, a nadležne institucije će utvrditi osnovanost. JUPŠM se ne boji nikakvih prijava, ne sumnjamo da će bilo koja domaća, pa čak i međunarodna neovisna istraga potvrditi ispravnost djelovanja JUPŠM u datoj situaciji, no postavlja se pitanje kriju li se “pilom naopako” i hoće li odgovarati oni koji su poticali uvođenje izvanredne situacije s ovakvim rezultatima, sjedili u stožerima, objavljivali javne potpore, … Nije siječanj 2019. bio tako davno a internet pamti.


JUPŠM U IZVANREDNOJ SITUACIJI

JUPŠM je odlukom CZ Grada Splita mobilizirana u izvanrednoj situaciji, što znači da je sve svoje resurse stavila na raspolaganje CZ sukladno pravilima izvanredne situacije jer i izvanredne situacije imaju pravila. I u izvanrednoj situaciji se zna što se može narediti, tko što smije raditi, koja prava radnika ne prestaju, tko snosi koji trošak …

Voljeli bismo da smo mogli “opstruirati” ovakvu sanaciju, ali to nismo učinili jer smo gradska Ustanova i podvrgli smo se pravilima izvanredne situacije. Svaki nalog Koordinatora, gdina Nenada Ružića, smo ispoštovali u domenama koje smo mogli. Nismo mogli vršiti ono za što nemamo dozvolu, nismo mogli povući ljude s rampi bez dozvole Osnivača, prekovremene sate angažiranih smo doveli do zakonskog maksimuma, nismo mogli dovoditi ljude s bolovanja ali smo im poslali kontrole u kuće radi utvrđivanja istinitosti, …

Koordinator stožera CZ Grada Splita, gdin. Ružić, je za odnose s javnošću u “izvanrednoj situaciji” ovlastio samo sebe, pa JUPŠM ne smije davati javne izjave i ne sudjeluje u javnim raspravama o istoj. Tome su svjedok brojni novinari čije smo pozive za komentare sanacije odbili i uputili na Koordinatora, ali i stručnjaci koji su nam dolazili i pitali zašto ne reagiramo javno. Nakon objašnjenja naše situacije medijski su istupali samostalno.

Izjave koordinatora o našoj “opstrukciji” su samo dim koji odvlači pozornost s činjenica o sanaciji, jer u cijeloj izvanrednoj situaciji nismo zaboravili aktivnosti JUPŠM naložene osnivačkim aktom te obveze po Zakonu o zaštiti prirode. izvanredna situacija će proći, odgovornost ostati.

Konstantno smo izvještavali i izvještavamo mjerodavne (Ministarstva, Županiju, …) te Osnivača o stanju na Marjanu. Većina brojčanih podataka koji pokazuju današnju situaciju na Marjanu, zapravo potiču iz stalne aktivnosti i izvješća uposlenika JUPŠM, dostavljenih isključivo nadležnima. To nisu naša službena priopćenja a medijske objave su očito rezultat istraživačkog novinarstva. Na nekima se čak vide pečati pisarnica jer se u konačnici ipak radi o javnim dokumentima i javnost ima pravo znati.

Simptomatično je pak da su u istraživanju navedenih podataka elektronski mediji i portali znatno brži od tiskovnih medija, koje i u tim trenucima najviše zanima kako diskreditirati JUPŠM.

Nažalost, unatoč svim izvješćima da je JUPŠM i prije izvanredne situacije ozbiljno shvatila situaciju, reagirala, dovela stručnjake, predočila stručne elaborate i rješenja a već mjesecima dnevno bilježi te upozorava Osnivača i Ministarstva, i na društvenim mrežama pojedinci svako malo podgrijavaju tezu o neaktivnosti ili suvišnosti Ustanove. Stječe se dojam da postoje i osobe kojima ispravno ponašanje i reakcije JUPŠM a ni zaštita Marjana nikako nisu u interesu, skoro pa suprotno.

ZA ISTI ŠTAP

Treba li stalno diskreditirati JUPŠM temeljem čijih se egzaktnh podataka i dokumentacije te stalnih službenih poziva nadležnima vidi stvarna slika stanja i pokreće pitanje odgovornosti? Je li to odvlačenje pažnje u kritičnim trenucima?

Gdje je nestalo Povjerenstvo za Marjan?
Gdje su nestali svi oni obećani termini sastanaka i javna izvješća o istima?
Koje su konkretne aktivnosti poduzete u stalnom apelu da se uključi šumarske stručnjake?
Gdje je i u kojoj fazi Plan pošumljavanja i tko o tome odlučuje?
Zašto su Feromonske klopke, koje su u jednom trenutku prizivane kao najučinkovitiji spas, neispravno postavljene?
Koji je plan ukoliko monitoring pokaže negativne rezultate?
Tko i s kime sklapa Ugovore o sudbini Marjana izvan okvira izvanredne situacije?

Umjesto svih tih pitanja glavno je pitanje postalo “ima li JUPŠM dvije pile i obavlja li gospodarske radove”?
Selo gori a baba se češlja.

Mi smo spriječeni govoriti o aktualnoj sanaciji, naša su izvješća tamo gdje trebaju biti, no zahvaljujemo onim novinarkama i novinarima koji se već mjesecima bave pravim pitanjima, učincima sanacije, posebno Društvu Marjan te njihovim aktivnostima i propitivanjima svojih početnih odluka, propitivanjima rada tijela u kojima nisu željeli biti samo ukras.

Možemo li se konačno svi uhvatiti za isti štap i spasiti Marjan?

Damir Grubšić dipl.ing.građ.
Ravnatelj
Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjanp