Izmjena voznog reda autobusa za božićne blagdane

0
Foto: Radio Dalmacija

Izmjene u voznom redu linija za Božićne blagdane su sljedeće:
 PETAK, 25.12.2020.g ( BOŽIĆ ) i SUBOTA, 26.12.2020.g. (SV. STJEPAN) linije će prometovati
kao nedjeljom uz dodatne redukcije na sljedećim linijama:
– linija broj 5 ne prometuje u 09.40h;
– linija broj 6 ne prometuje u 05.30h;
– linija broj 9 prometuje od 6.30h do 22.30h svakih 60 minuta;
– linija broj 10 ne prometuje u 5.10h;
– linija broj 17 ne prometuje u 5.10h;
– linija broj 18 prometuje od 6.30h do 22.30h svakih 60 minuta;
– linija broj 22/16 Klis Megdan – Rupotine – Ninčevići – HNK – Rupotine – Klis Megdan
ne prometuje u 5.00h iz Klis Megdana;
– linija broj 29 Naklice – Tugare – Split ne prometuje u 5.00h iz Naklica i u 6.45h iz Splita;
– linija broj 32 Split – Kučine ne prometuje u 5.45 i 22.30h iz Splita i
u 6.10 i 22.55h iz Kučina;
– linija broj 33/31 Klis Kosa – Vranjic – Split ne prometuje u 5.15h iz Klis Kose/Vranjic;
– linija broj 35 Dugopolje – Split ne prometuje u 5.00h iz Dugopolja
i u 6.05h iz Splita;
– linija broj 37 Split -Trogir od 5.00h do 23.00h svakih 60 minuta,
Trogir – Split od 5.00h do 23.00h svakih 60 minuta:
– linija broj 60 Split – Ravnički Most od 5.00h do 23.00h svakih 60 minuta,
Ravnički Most – Split od 6.00h do 23.00h svakih 60 minuta