Kaštelansko komunalno poduzeće Zeleno i modro d.o.o poziva iznajmljivače: Javite nam se ako želite dodatni odvoz smeća subotom!

0

U Kaštelima je od osnivanja gradskog komunalnog poduzeća „Zeleno i modro“ realiziran niz projekata kojima je cilj očuvanje okoliša te pravilno razvrstavanje i zbrinjavanje otpada. Najveći projekt bio je „Svaka kuća svoja kanta“.

Direktor Alen Lučić:

Kada smo krenuli s pružanjem javne usluge prikupljanja otpada stopa razdvajanja otpada je bila poražavajuća i iznosila je svega 0,13 posto. Danas , dakle u nešto više od četiri godine koliko radimo stopa odvajanja narasla je na skoro 27 posto i na to smo ponosni. Grad nikada nije bio uredniji. Podijeljeni su individualni spremnici i komposteri, ugrađeni su polupodzemni spremnici, otvorena reciklažna dvorišta.

Kako ste to postigli?

Kao i svugdje, počeci nisu bili lagani. Građanima je za manje od godine dana i to u vrijeme pandemije COVID-19 na kućni prag podijeljeno sve skupa oko 30 tisuća spremnika za miješani otpad zelene kante, kao i žute i plave kante za papir i plastiku.

Opremili smo i otvorili reciklažno dvorište u Rudinama u kojem građani mogu besplatno dovoziti sav onaj otpad koji se ne prikuplja na kućnom pragu, a prošle godine otvorili smo i drugo reciklažno dvorište u Sućurcu. Dva otvorena reciklažna dvorišta sada pokrivaju cijela Kaštela.

Ono u Rudinama pokrivaju područje donjih Kaštela, a reciklažno u Sućurcu pokriva Kaštel Sućurac, Gomilicu, Kambelovac i Lukšić

Krenuli smo u novi sustav naplate usluge prema količini proizvedenog otpada, a zahvaljujući kodovima na individualnim spremnicima za miješani komunalni otpad, korisnici su počeli plaćati usluge odvoza otpada prema realnoj potrošnji. Takav sustav obračuna usluge za korisnike je najpravedniji.

Podijelili smo i 3500 besplatnih kompostera za vrtno kompostiranje biorazgradivog otpada. Instalirali smo i stavili u funkciju polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad na osam lokacija kroz sve mjesne odbore, a polupodzemni spremnici su zamijenili zajedničke spremnike na javnim površinama koji su bili na područjima starih gradskih jezgri.

Sve ove aktivnosti zahvaljujući maksimalnom angažmanu svih naših zaposlenika su rezultirale da se količina otpada deponiranog na odlagalištu smanjila za više od 30 % o odnosu na 2020 godinu kad smo započeli s odvajanjem a količina odloženog otpada je, kad se uzmu razdoblja prije nego što je Zeleno i modro započelo s radom smanjena za preko 50 %

Prošlu godinu smo postigli stopu odvajanja otpada od 24 % a trenutna stopa odvajanja u prvih pet mjeseci ove godine je na oko 27 %.

S obzirom na porast gostiju koji borave u Kaštelima za vrijeme turističke sezone, pretpostavljamo da ste se morali prilagoditi većim pritiscima na terenu?

U Kaštelima, kao i u cijeloj Dalmaciji imamo povećanje količine svih vrsta otpada u turističkoj sezoni, što bilježe pokazatelji prošlih godina i to za preko 30 % u odnosu na izvansezonske mjesece.

Mi u sezonu želimo Kaštelanskim iznajmljivačima olakšati posao a njihovim gostima učiniti boravak što ugodnijim pa se spremamo uvesti još jedan termin skupljanja otpada i to subotom kada su najčešće smjene gostiju.

Zato i ovim putem pozivam sve vlasnike apartmana da se jave u Zeleno i modro d.o.o. ako žele prikupljanje otpada subotom te će se tom prilikom dogovoriti o svim detaljima ovisno o broju prijavitelja.

Svi iznajmljivači koji žele dodatni odvoz tjedno mogu se prijaviti mail adresu: komercijala@zelenoimodro.hr, a potrebno je samo navesti ime i prezime, adresu i kontakt broj uz važnu napomenu da se dodatni odvoz iznajmljivačima u sezoni ne naplaćuje. Također, osim količine otpada u kućnim spremnicima raste količina otpada u spremnicima za sitne otpatke na plažama i šetnicama.

Neki neodgovorni građani koriste tu situaciju pa svoje vrećice s kućnim otpadom odlažu u te spremnike na plažama i šetnicama vjerojatno iz razloga da bi mjesečni računi bili niži za koji euro ili cent.

Takvim neodgovornim ponašanjem stvaraju probleme nama jer urbani spremnici budu puni kućnog otpada pa se stvara slika prepunjenih spremnika. Naše ekipe koje prazne te spremnike rade u dvije smjene: kroz jutro i popodne a spremnici se prazne čak četiri puta dnevno.

Projekti i planovi za budućnost gospodarenja otpada u Kaštelima?

Kako bi povećali stopu odvojenog prikupljanja otpada potrebno je početi odvojeno sakupljati bio otpad. Sadašnja stopa odvajanja se može značajnije povećati jedino odvajanjem bio otpada, s obzirom na to da smo već uspostavili odvajanje svih ostalih vrsta otpada. U tijeku je nabavka smeđih kanti za biorazgradivi otpad koje ćemo također dijeliti korisnicima koji ne mogu kompostirati vlastiti biorazgradivi otpad u vlastitom vrtu ili dvorištu.

Nabava smeđih kanti za bio otpad se realizira uz pomoć Grada Kaštela i Fonda za zaštitu okoliša. Tako bi građani uz postojeće tri kante, zelenu, žutu i plavu u, na kućnom pragu dobili i četvrtu – smeđu kantu. Kad ih građani dobiju smeđe spremnike za biootpad organizirati će se prikupljanje istoga na kućnom pragu. U planu je i izgradnja postrojenja za obradu biorazgradivog otpada – kompostane, a trenutno je u tijeku izrada idejnog rješenja kako bi se maksimalno optimizirao sustav. Plan je da kompostana obradi cijeli bio razgradivi otpad sa područja Kaštela. Kad kažemo cijeli bio razgradivi otpad to se odnosi i na bio otpad iz kućanstava i zeleni otpad iz vrtova. Radi se o kompostani poluzatvorenog tipa sa modularnim kontejnerima za kompostiranje koji ispuštaju minimalne pa čak i nikakve popratne neugodne mirise. Kad kažem poluzatvorenog tipa onda mislim na to de se sama termička obrada bio otpada s pomoću koje se dobije kompost obavlja u zatvorenim kontejnerima dok se utovar i istovar obavlja u poluzatvorenim hangarima. Prikupljanje, zbrinjavanje i oporaba bio otpada je najzahtjevniji proces u cijelom postupku gospodarenja otpadom i tome smo pristupili oprezno uz dugo planiranje. Svi naši daljnji projekti koje ćemo pokrenuti će biti orijentirani ka što boljem i kvalitetnijem gospodarenju otpadom. Cilj je smanjenje miješanog komunalnog otpada i povećanju količina odvojenog prikupljenog otpada.

Bez suradnje s građanima svaki trud bi bio uzaludan?

Građani su prepoznali naš marljivi rad i pokazali veliku razinu suradnje. Primjećuje se sve veća ekološka svijest naših građana a to se očituje i velikom posjećenosti reciklažnim dvorištima, sve manjim brojem divljih deponija i kontinuiranom rastu stope odvajanja otpada.

Zadovoljni smo jer su Kaštela, kao što se vidi na svakom koraku, sve čišća, a ovim putem mogu kazati kako ćemo se, svi koji radimo u poduzeću, boriti i dati sve od sebe da stanje s otpadom bude još bolje.

Važno je istaknuti kako ovakvih rezultata ne bi bilo da nije suradnje s građanima grada Kaštela. A upravo je zajednička suradnja osigurala glavni cilj, a to je čišći i zeleniji okoliš – zaključio je direktor Alen Lučić.