Konferencija o izvršenju zatvorske kazne

0
Foto: pixabay.com

U Splitu će se danas održati konferencija pod nazivom “Programi izvršenja pojedinačne kazne zatvora u Republici Hrvatskoj”.

Cjelodnevni program počinje jutros u 9 sati a bit će predstavljeni programi izvršenja pojedinačne zatvorske kazne u Hrvatskoj.

Sudjelovat će predstavnici Ministarstva pravosuđa, kaznenih tijela i civilnog društva.

Cilj je definirati stanje i potrebe u zatvorskom sustavu, utvrditi potrebe u području postpenalnog prihvata nakon izlaska zatvorenika na slobodu te jačanje suradnje javnog i civilnog sektora.

Konferenciju organizira  Liga za prevenciju ovisnosti