Lokaliziran požar na Visu

0

U polsjednja 24 sata izbilo je više požara na širem splitskom području. Požar na Visu je lokaliziran.

Dojava o požaru na Visu stigla je nešto prije 17.00 sati. Ubrzo je zatražena i pomoć zračnih snaga. Stigla su dva kanadera uz pomoć kojihe je požar lokaliziran.

Gizdavac – zaseok Melvani
13:52 – Dojava centra 112 o požaru otvorenog prostora. Opožareno 200 m2 trave i niskog raslinja. Pogašeno u 14:30,
DVD Muć

Nova sela – zaseok Tokići – Plejići
14:07 – Centar 112 javlja o požaru uz cestu. Upućeni DVD Trilj i DVD Gata. Opožareno 300 m2 trave i niskog raslinja, pogašeno u 14:30, pogasili DVD Trilj

Prgomet
19:15 dojava o požaru uslijed udara groma.

22:25 požar lokaliziran, opožareno oko 8 hektara niskog raslinja, trave.

Selca – Brač
1:00 DVD Selca javlja da po dojavi izlazi na intervenciju, radilo se o požaru niskog raslinja i borovine površine 0,5 hektara, gašenje vršili sa 3 vozila i 15 vatrogasaca, te je požar lokaliziran u 2:00 sata. Vatrogasci ostaju na terenu do daljnjega.