Natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu – Splitska riva

0

Ogranak Matice hrvatske u Splitu nastavlja poticati mlade na čitanje i pisanje poezije.

Raspisan je Natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu pod nazivom – Splitska riva i traje do 15. travnja 2021.

Ove godine pravo sudjelovanja na Natječaju o splitskoj Rivi kao jednom od simbola Splita imaju svi zainteresirani punoljetni građani koji žive na području Splitsko-dalmatinske županije, a rođeni su nakon 1. siječnja 1990.

Pjesme se mogu pisati na standardnom hrvatskom jeziku i na čakavici, a predviđene su tri novčane nagrade: prva nagrada – 1.000 kn, druga nagrada – 700 kn i treća nagrada – 500 kn.

Sve pjesme za Natječaj mogu se slati poštom na adresu: Ogranak MH u Splitu, Marmontova 1 (u većoj kuverti staviti tekst s lozinkom i manju kuvertu u kojoj se nalazi ista lozinka s podacima autora – ime i prezime, adresa stanovanja, godina rođenja, br. mobitela i e-adresa).

Pjesme s podacima autora mogu se poslati i na e-adresu: josko.kalilic@gmail.com