Očekujte gužve zbog radova u Žrnovnici!

0

Na dionici gradske ceste ulica Perun, koja je dio ceste Žrnovnica-Srinjine-Tugare, vršit će se  prekapanje u dvije faze i postavljanje kabelskih šahtova te povezivanje cijevi za provlačenje svjetlovodnih kabela.

Prekopom jednog prometnog traka, promet će se odvijati naizmjenično na preostaloj širini ceste bez većih poteškoća uz poštivanje znakova ili uputa radnika osposobljenih za upravljanje cestovnim prometom.

Tom prilikom će biti postavljena privremena regulacija prometa u trajanju od 5 dana te molimo vozače za strpljenje. Privremena regulacija će biti postavljena  19. travnja i biti će na snazi do kraja radova (max rok 5 dana).

Nadležne službe grada, kotara i policije su upoznate s radovima i dale su svoje odobrenje za izvođenje istih.

Svi radovi koji se izvode rade su u svrhu poboljšanja telekomunikacijskih veza i na dobrobit građana.