Onečišćeno more na Koločepu

0
Foto: pixabay

Onečišćeno je more na Koločepu, pokraj Dubrovnika i to fekalnim vodama. Cenatr 112 dojavio je o iznenadnom onečišćenju u utorak, 27.08.2019. na plaži Donje Čelo na otoku Koločep, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje.

Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08). Danas će se uzorkovati dodatni uzorci. Obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.