Otvoreni dan Projekta Europe Adria Sea Way

0

U Splitu se danas održava  Otvoreni dan strateškog Projekta Europe Adria Sea Way. Lučka uprava Split partner je u tom  projektu vrijednom 6.657.204 eura, iz Programa IPA Jadranske prekogranične suradnje.

Temeljni ciljevi projekta su veći protok putničkog prometa u jadranskom području; bolja integracija jadranskog lučkog sustava sa zaleđem, zračnim lukama, željeznicom, urbanim područjima i turističkim destinacijama; povećana učinkovitost službe za putnike i promjene u ponašanju korištenja prometnih veza prema bolje održivim modelima.

Osnovne aktivnosti su analiza ponašanja putnika i prometnih tokova u jadranskoj regiji, a koje je povezana sa postojećom infrastrukturom i uslugama te procjena integracije sa zaleđem; definicija mogućih poticaja za usklađivanje propisa u partnerskim zemljama; razvoj održivih modela za prijevoz putnika u jadranskoj regiji testirajući nove modele upravljanja i primjena strategije za suradnju u putničkom prometu, a s ciljem razvoja razvojne strategije za Jadransko-jonsku makroregiju.

Proračunska alokacija Lučke uprave Split iznosi 304.110,66 eura. Stopa sufinanciranja iz proračuna EU-a iznosi 85%, a 15% sufinancira Lučka uprava Split vlastitim sredstvima. Lučka uprava Split sudjeluje u provedbi aktivnosti iz svih šest radnih paketa, a posebno u Radnom paketu 6 koji se bavi pilot aktivnostima vezanim uz poboljšanje jadranskog sustava luka, njegovu integraciju s zaleđem i jačanje unutarjadranskih veza.

U projekt je  uključena je izrada Studije izvedivosti za izvedbu zgrade novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka i izrada Studije izvedivosti izgradnje i modernizacije infrastrukture u luci Split s ciljem jačanja prekogranične integracije među jadranskim obalnim područjima zajedno s Master Planom razvoja putničkog prometa od 2016. do 2041.

Unutar Aktivnosti 6.3 uključena je provedba Vođenja putnika u bazenu Gradska luka luke Split: nabava i ugradnja „info-totema“ s displayem i semafor s plovidbenim redom povezanih s Lučkim operativnim centrom, te nabava i ugradnja rampi i kamera s čitačem registarskih oznaka povezanih s Odjelom sigurnosne zaštite luke.