Padaju cijene goriva

0

Održana je telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
• 1,43 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)
• 1,37 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
• 0,83 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l)
• 1,06 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,01 EUR/kg)
• 1,62 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
• 1,56 EUR/l za benzinsko gorivo
• 1,53 EUR/l za dizelsko gorivo
• 0,92 EUR/l za plavi dizel
• 1,30 EUR/kg UNP za spremnike
• 1,93 EUR/kg UNP za boce

Izmijenjena je i Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju.
Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u trideset jednom navratu.