Području Omiša prijeti poplava, osigurano 10 tona pijeska

0
Foto: Wikipedia

Ravnateljstvo Civilne zaštite  objavilo je da tijekom ovog vikenda postoji realna mogućnost pojačanog plavljenja naselja i cestovnih komunikacija na području grada Omiša.

Pozorno se prati stanje vodotoka rijeke Cetine kao i stanje u Hidroelektrani Zakučac a predstavnici HEP-a najavili su pojačano ispuštanje viška vode iz hidroelektrane.

Pročelnik područnog ureda Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Srđan Kuščević izjavio je za RD da su sve službe spremne te da je Grad Omiš pripremio 10 tona pijeska odnosno 400 vreća za obranu od poplave.

Istaknuo je da građani mogu slobodno uzeti vreće s pijeskom koje su odložene pokraj istezališta nasuprot omiške Udruge izviđača i odnijeti ih na lokaciju koju treba braniti.

Prenosimo dio izvješća ravnateljstva Civilne zaštite:

OBRANA OD POPLAVA – po županijama

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 15. studenoga 2019. godine u prostorijama Ureda gradonačelnika, u Omišu, s početkom u 11:00 sati, održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Omiša. Na sjednici je razmatrano trenutno stanje vodotoka rijeke Cetine  i razina mora te je dogovorena koordinacija u svezi poduzimanja mjera i aktivnosti u prevenciji i sanaciji mogućih šteta uslijed plimnog vala rijeke Cetine i mora na području Grada Omiša tijekom slijedećih nekoliko dana. Naime, zbog velike količine oborina i povećanog dotoka u hidroenergetske akumulacije na rijeci Cetini s jedne strane i prognoziranog produbljivanja ciklone s povećanjem razine mora s druge strane, tijekom nadolazećeg vikenda postoji realna mogućnost pojačanog plavljenja naselja i cestovnih komunikacija na području grada Omiša. Na sjednici Stožera su nazočili predstavnici Hrvatskih voda i HE Zakučac. Posebno se prati razvoj događaja i komunikacija nadležnih službi.

Zadarska županija

Zbog visokog vodostaja rijeke Zrmanje i nepovoljne vremenske prognoze za sljedeća dva dana, Hrvatske vode proglasile su 15. studenog redovne mjere obrane od poplava na rijeci Zrmanja (područje malog sliva Zrmanja-zadarsko područje, rijeka Zrmanja dionice: ušće-Brana Razovac i Brana Razovac – vrelo).
U prijepodnevnim satima 15. studenog, vezano uz uvođenje redovnih mjera, u suradnji sa ravnateljstvom civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, aktiviran je stožer civilne zaštite Grada Obrovca u užem sastavu.


Dubrovačko-neretvanska županija

Ston – 15. studenog  u 17:42 sati: primljena informacija od DVD-a Ston o podizanju razine morske vode na području Broca. Postavili su 60 vreća sa pijeskom kojima su zagradili prolaz u dvije ulice da ne prodire more u njih.  Na intervenciju izašlo 4/2 pripadnika DVD Ston.                                              U 19:15 iz DVD Ston  javili da su sa cesta oko Stona uklonili dva stabla koja su pala na cestu. Na intervenciju izašli 3/1 pripadnika DVD Ston.

OBRANA OD POPLAVA (Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 14. studenog 2019) 

Prognoza oborina od 14. do 16. studenog

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Aladin) iznosi od 1 mm/m2 (na slivu Orjave, Londže i Šumetlice) do 60 mm/m2 (na slivu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 53 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 38 mm/m2. U sljedećih deset dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Ecmwf) iznosi od 10 mm/m2 (na slivu Dilj Gore) do 69 mm/m2 (na slivu Kupe, Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 760 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 43 mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se od petka 15. do nedjelje 17. te u manjim količinama do subote 23. studenog, pri čemu se obilnija oborina očekuje u gorskoj Hrvatskoj, dok će oborina u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti manjeg intenziteta te se očekuje daljnji porast vodostaja na području sektora D, prije svega vodotoka nižeg reda uz mogućnost uvođenja redovnih mjera obrane od poplava.

Obilne oborine od petka 15. do ponedjeljka 18. te u manjim količinama do subote 23. studenog prognozirane su na sektoru E i F.

OBRANA OD POPLAVA – STANJE PO ŽUPANIJAMA

Zadarska županija

Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, u suradnji s predstavnicima grada Obrovca i Hrvatskih voda obavili  su terenski uvid u stanje vodostaja rijeke Zrmanje. Predstavnik Hrvatskih voda – rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja 26 -mali sliv Zrmanja – Zadarsko primorje proglasio je pripremno stanje obrane od poplave.

Preporuka je da se 15. studenog proglase redovne mjere obrane od poplave u sklopu kojih će biti izvršeni radovi na postavljanju vreća sa pijeskom na postojećem obrambenog zidu rijeke Zrmanje u duljini cca 300 m nizvodno od mosta na lijevoj strani rijeke, dok će grad Obrovac dogovorno postaviti vreće sa pijeskom na obrambeni zid u duljini od cca 80 m uzvodno od mosta na desnoj strani rijeke Zrmanje.

15. studenog 2019. u prijepodnevnim satima aktiviran je  Stožer civilne zaštite grada Obrovca radi uspostave redovnih mjera obrane od poplava na rijeci Zrmanji (područje malog sliva Zrmanja – zadarsko područje, rijeka Zrmanja dionice: ušće-brana Razovac i dionica i brana Razovac vrelo).

Splitsko-dalmatinska županija

ŽC 112 Split zaprimio je 14. studenog informaciju od HEP-a o mogućnosti ispuštanja viška vode iz HE Zakučac (Omiš) 15. studenog. Službenici Područnog ureda civilne zaštite Split kontaktirali su HEP Zakučac, Hrvatske vode, gradonačelnika grada Omiša, načelnika Stožera grada Omiša i zapovjednika DVD Omiš. Dogovoreno je da će se situacija pozorno pratiti i poduzimati zajedničke aktivnosti u slučaju da dođe do ispuštanja viška vode iz HE Zakučac.