Policija u akciji: Nazdzor korištenja parkinga rezerviranog za osobe s invaliditetom

0

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom provoditi će se ciljana akcija nadzora korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom.

Policija će danas provoditi ciljanu akciju u vremenu 10.00 od 13.00 sati na području Grada Splita u suradnji s Inicijativom „Želite li se mijenjati za mjesto“, prometnim redarstvom grada Splita i djelatnicima poduzeća Split Parking d.o.o.