Predstavljen Akcijski plan razvoja zelenog turizma

0
Foto: Milan Sabic / CROPIX

Zamjenik ministra turizma Robert Pauletić danas je u Omišu predstavio Akcijski plan razvoja zelenog turizma. Akcijski plan nastao je na temelju Strategije razvoja turizma do 2020.godine kako bi se odredili koraci za razvoj jednog od ključnih turističkih proizvoda u narednim godinama.

Ljepota krajolika i ekološka očuvanost oduvijek su bili elementi ponude u kojima Hrvatska ima prednost u odnosu na konkurente. Zato je iznimno važno da se razvoj turizma u Hrvatskoj i dalje temelji na očuvanju naše prekrasne prirode. Ovim akcijskim planom postavljamo temelje koji nam u budućnosti mogu omogućiti ne samo da postanemo još konkurentnija turistička destinacija, nego i da postanemo jedan od svjetskih lidera u području zelenog turizma.“ naglasio je zamjenik ministra turizma Robert Pauletić.

Prema Strategiji razvoja turizma do 2020. godine, zeleni ili ekoturizam istaknut je kao jedan od deset glavnih turističkih proizvoda na kojima se temelji budući razvoj hrvatskog turizma. Procjenjuje se da je oko 3% međunarodnih odmorišnih putovanja motivirano ekoturizmom, a podržan rastućom ekološkom svijesti kupaca, proizvod pokazuje snažan rast, između 10%-20% godišnje.

Termin „zeleni turizam“ razumijeva horizontalnu temu relevantnu za sve vrste turizma, tako da Akcijski plan s jedne strane obuhvaća podteme zaštite okoliša, a s druge strane turističkog vrednovanja prirode. Stoga su u akcijskom planu naglašena dva smjera:

1. Unapređenje okolišne održivosti turizma s ciljem „ozelenjivanja“ postojećih turističkih aktivnosti kako bi se doprinijelo smanjenju pritisaka turizma na okoliš.

2. Unapređenje turističkog vrednovanja prirodne baštine s ciljem razvijanja turizma koji, osim što tematizira prirodnu baštinu, doprinosi njezinoj zaštiti.

Temeljem smjernica za razvoj zelenog turizma koje proizlaze iz Strategije razvoja turizma RH do 2020. te poštujući postavljena ključna razvojna načela, ovim akcijskim planom definirani su ciljevi razvoja zelenog turizma. Ciljevi se odnose na kontinuirano i sustavno unapređivanje okolišne održivosti turizma na razini turističkih destinacija, ugostiteljsko-turističkih pružatelja usluga te pozicioniranje Hrvatske kao destinacije predvodnice održivog turizma. U vidu turističkog vrednovanja prirodne baštine, ciljevi Akcijskog plana se odnose na razvoj turističkih ponuda unutar i u okolici nacionalnih parkova i parkova prirode, očuvanje i turističko vrednovanje prirodne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini te njeno stavljanje u funkciju unapređenja održivog turizma destinacija te podizanju konkurentnosti i prepoznatljivosti Hrvatske kao vrhunske destinacije za razne oblike turizma posebnih interesa s doživljajem prirodne baštine kao značajnim elementom.

Nadalje, namjera Akcijskog plana je služiti i kao dodatni katalizator za korištenje raspoloživih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, te Programa Unije, u kojima je tema „ozelenjivanja“ vrlo zastupljena.

Akcijski plan razvoja zelenog turizma nastao je u suradnji Ministarstva turizma te Instituta za turizam, kako bi doprinio postizanju globalne prepoznatljivosti na turističkom tržištu, tržišnom repozicioniranju s destinacije sunca i mora prema ponudi raznovrsnih autentičnih sadržaja i doživljaja, vremenskom proširenju i geografskoj disperziji turističke potražnje, te bogaćenju proizvodnog portfelja turizma, s ciljem povećanja turističke potrošnje i broja turističkih dolazaka.