Prijavite štetu od bure

0

Građani Splita koji su pretrpjeli štetu od olujnog i orkanskog vjetra koji je puhao 23. veljače 2019. godine mogu prijaviti štetu u svom gradskom kotaru ili mjesnom odboru zaključno s ponedjeljkom 4. ožujka 2019. godine.

Tajnici GK odnosno MO dat će im na ispunjavanje obrasce o prijavi štete od elementarne nepogode kao i privolu za obradu osobnih podataka. Mogućnost prijave štete još uvijek ne znači da je proglašena elementarna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda moći procijeniti visinu štete te izvijestiti Gradonačelnika koji će se, ovisno o ispunjenju uvjeta za proglašenje elementarne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda  obratiti Županu.

Prijavitelji štete mogu obrasce s prijavom štete i privolom donijeti i osobno na protokol Grada Splita, Obala kneza Branimira 17. Naime, svi potrebni obrasci nalaze se na web stranci grada Splita www.split.hr.

Za dodatne informacije mogu se javiti na broj 310 417.