Privremena izmjena prometovanja autobusnih linija broj 6 i 14

0
Foto: arhiva RD

Od petka 19.03.2021.g. od 8.00 sati do utorka 23.03.2021.g zbog izvođenja radova
asfaltiranja na platou trenutnog okretišta autobusne linije br.6. KILA-HNK-KILA dolazi
do izmještanja navedenog okretišta na način da će se formirati novo privremeno
okretište (sjeverno od postojećeg) na novoizgrađenoj prometnici Put Kile sjever, kao i
nova privremena autobusna stajališta.
Obilazni pravac prometovanja linije broj 6 je Vukovarskom ulicom do trgovačkog centra
“City Center One”, ulicom Brnik i putem sv. Ižidora do navedenog okretišta u naselju
Kila.

OBAVIJEST ZA PUTNIKE NA LINIJI BR.14

BRDA – KOPILICA – DUBROVAČKA – BOLNICE – ŽNJAN – DUILOVO
od petka 19.03.2021.g od 8.00 sati do ponedjeljka 22.03.2021. do 6.00 sati radi
obnavljanja kolničkog zastora na križanju Dubrovačke i Poljičke ulice dolazi do
djelomične izmjene trase linije br.14 na način da će u oba pravca umjesto
Dubrovačkom ulicom, prometovati ulicom Domovinskog rata, Zagrebačkom ulicom
(preko tržnice) te Poljičkom ulicom nakon čega nastavlja uobičajenom trasom.
Navedene izmjene vrijede za polaske radnim danom u 13.45 sa Brda i 14.15 sa
Duilova.
Promet