Prosvjed pred Ustavnim sudom protiv zabrane prava na pobačaj

0
Foto: www.novilist.hr

Povodom najave da će Ustavni sud nakon 24 godine raspravljati o ustavnosti zakona o pravu na pobačaj iz 1978., Ženska mreža Hrvatske  upozorila je sud u dopisu  predanom danas ,  da je taj zakon usklađen sa svim međunarodnim dokumentima, a posebno s Konvencijom UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena te preporukama koje je ove godine dao odbor UN-a za praćenje Konvencije.

Odbor, između ostalog, kao jednu od glavnih preporuka naglašava potrebu da zakonodavna i ostala vlast u Hrvatskoj osigura primat Konvencije nad Vatikanskim ugovorima, odnosno da se osigura zaštita prava žena, tj. sloboda odlučivanja žena posebno u području reproduktivnih i seksualnih prava od negativnih utjecaja Katoličke crkve kojima je izložena,
rekla je jedna od pet koordinatorica Ženske mreže Hrvatska Mirjana Kučer i dodala kako im je cilj  upozoriti i na članak Ustava o  sekularnosti države.

Zahtjev o ocjeni ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece podnio je 1991. Hrvatski pokret za život i obitelj, a Ženska mreža Hrvatske dobila je informacije iz medija da je Ustavni sud spreman za raspravu o tom prijedlogu.

Ženska mreža u dopisu podsjeća na zadnje preporuke iz 2015. Odbora UN-a o sprečavanju svih oblika diskriminacije žena gdje se izrijekom kaže da država mora osigurati pravo na siguran i besplatan pobačaj i kontracepciju te da mora voditi brigu o prevenciji na način da se seksualna edukacija uvede u škole kako bi se osiguralo da se problem pobačaja ne svodi na kontracepciju.

Svjedoci smo da se opetovano, u valovima, uvijek otvara pitanje prava na prekid trudnoće. Zadnjih godina je to intenzivirano, ne samo u Hrvatskoj, već je povezano s jačim utjecajem desnice i konzervativnog katolicizma i katoličkog fundamentalizma.
ustvrdila je Kučer i na upit novinara dodala kako  nije na njima da pretpostavljaju jesu li u vezi ovo pitanje i promjena vlasti u Hrvatskoj:
Hrvatska je u obavezi  da bude usklađena s međunarodnim dokumentima čija je potpisnica.

Članovi Ženske mreže Hrvatska i  Inicijative Glas Razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku pred Ustavnim sudom zajedno su razvili transparente “Nećemo natrag na ilegalan pobačaj”, “Crkva država – raskid” i “Raskid vatikanskih ugovora”, a očekuju da će prijedlog o ocjeni ustavnosti biti odbačen.