Prosvjed studenata splitskog Pravnog fakulteta

0

Studenti splitskog Pravnog fakulteta danas, 18. rujna prosvjedovat će u podne ispred svog fakulteta.  U četvrtak je završio redovni jesenski rok, a Uprava fakulteta još nije nadoknadila izvanredni iz travnja, propušten zbog koronavirusa.

Ponavljaju i da su molbe studenata i dalje smanjenje broja ECTS bodova potrebnih za upis više godine, snižavanje cjenika po predmetu koji se prenosi u višu godinu i da od listopada budu online predavanja i online ispiti koje splitski Pravni fakultet kao jedina sastavnica Sveučilišta nije imao.

Studenti su nezadovoljstvo izrazili i u srpnju, kažu da neće odustati od traženja svojih prava.