Provedba projekta Mini akademija održivosti

0

Europska unija potiče obrazovni sektor na veći angažman u zelenoj tranziciji i jačanju kompetecnija svih učenika u području održivosti. Vijeće Europske unije donijelo je u lipnju 2022. “Preporuku o učenju za zelenu tranziciju i održivi razvoj”. U njoj se opisuje kako se održivost može uključiti u sve aspekte obrazovanja i osposobljavanja. Pri tome EU poziva sve članice da učenje za zelenu tranziciju i održivi razvoj bude prioritet u njihovim politikama i programima u području obrazovanja i osposobljavanja, dok istovremeno pomaže učenicima i nastavnom osoblju omoguće da steknu znanja i vještine te zauzmu stavove potrebne da bi gospodarstvo i društvo postali zeleniji i održiviji.

U skladu sa navedenim smjernicama, UniCompoST je kreirao te provodi projekt na području grada Splita pod nazivom “Mini akademija održivosti” koji je financiran iz programa Europske snage solidarnosti Europske unije s ciljem jačanja zelenih vještina i kompetencija nužnih za zelenu transformaciju lokalne zajednice i primjenom u svakodnevnom životu, pri čemu su aktivnosti usmjerene prema učenicima osnovnih i srednjih škola.

Riječ je o sistematičnom, “bootcamp” programu učenja gdje je sadržaj povezan u kratke, intenzivne aktivnosti sa snažnim fokusom na ekologiju, kružnu ekonomiju i održivi razvoj. Program se temelji na mješovitom pristupu – osnovnoj teorijskoj podlozi nužnoj za praktičan rad te intenzivnom praktičnom radu (individualni i grupni rad) u pažljivo osmišljenom okruženju.

Polaznici programa stječu znanja i vještine u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim osvrtom na odgovorno postupanje s otpadom te kako smanjiti količine otpada u našem svakodnevnom životu, zatim tehnika recikliranja otpada na primjeru otpadnog papira, upravljanja biootpadom i metoda obrade biootpada u kućanstvima, analiziranja okoliša pri planiranju održivog vrtlarenja i uzgoja bilja te metoda pripreme i primjene ekoloških sredstava za prihranu bilja.

Kao ishod provedbe ovog projekta, uz razvoj zelenih vještina i kompetencija učenika, kreirat će se program neformalnog obrazovanja prilagođen za širok spektar ciljanih korisnika uz popratne bazu edukativnih resursa.

U projekt su uključene tri osnovne i tri srednje škole grada Splita sa ukupno 66 učenika koji prolaze navedeni program, a projekt traje do 31. srpnja 2023. godine.