Prva hrvatska i svjetska aplikacija za dijabetes

0
Foto: DiaHelp

DiaHelp je prva hrvatska i svjetska mobitel aplikacija za pomoć osobama s dijabetesom. Zamišljena je za povezivanje, pomoć i informiranje dijabetičara pomoću virtualne zajednice osoba s dijabetesom, njihovih obitelji i prijatelja.

 Dijabetes je prošle godine u Hrvatskoj bio treći uzrok smrti među bolestima. Taj podatak, kao i činjenica da je, kao kod malo koje druge bolesti, samoregulacija pacijenta od presudne važnosti, ukazuje na izuzetan značaj koji nova aplikacija može imati u poboljšanju kvalitete i spašavanju života dijabetičara kojih je, po procjenama, u Hrvatskoj danas približno pola milijuna. Život s dijabetesom zahtijeva iznimnu odgovornost i ovisnost o medicinskim pomagalima i lijekovima. Kvaliteta života i osjećaj sigurnosti ovise o dostupnosti opreme bez koje osoba s dijabetesom ne može preživjeti i pomoći drugih dijabetičara u slučaju nužde.

DiaHelp aplikacija osmišljena je tako da osigurava brzu i učinkovitu pomoć u slučaju gubitka medicinskih pomagala o kojima ovisi život dijabetičara, u akutnim i po život opasnim stanjima ketoacidoze i hipoglikemije, ali i podršku i međusobno umrežavanje dijabetičara, a ujedno je i izvor najnovijih vijesti u svijetu dijabetesa u kojem je tehnološki napredak tijekom posljednjih desetljeća značajno povećao kvalitetu i produljio život bolesnikâ.

Aplikacija je dizajnirana za iPhone i Android pametne telefone i dostupna na App Store-u i Google Play-u. Nakon instalacije DiaHelp aplikacije na pametni telefon diahelper kreira profil u koji su uključeni bitni podaci o njegovom/njenom dijabetesu. Aplikacija koristi lokalni SMS sustav i najbolju dostupnu cloud tehnologiju. Popularizacija i veći broj korisnika, dijabetičara tipa 1 i tipa 2, ključni su faktori za postizanje cilja autora DiaHelpa a to je stvaranje široke zajednice korisnika koja si međusobno pomaže.