Radovi na Širini u Solinu

0

Na državnoj cesti DC8, dionica 17 i 117 (Solin Širina), izvodit će se radovi sanacije (asfaltiranja) oštećenih dijelova kolnika.

Radovi se odvijaju prema sljedećem planu:
– dana 04.04.2024./05.04.2024. od 17:00 sati do 04:00 sata na kolniku državne ceste DC 8/17 (smjer Trogir – Split) od km 22+700 do 23+100 kroz grad Solin prije raskrižja „Solin Širina“ odvijali bi se radovi prilikom čega bi bila zatvorena krajnja desna prometna traka, a promet bi se odvijao ostalim prometnim trakama,
– te istog dana 04.04.2024./05.04.2024. od 19:00 sati do 04:00 sata na kolniku državne ceste DC 8/117 (smjer Split– Trogir) od km 1+000 do 1+400 kroz grad Solin na raskrižju „Solin Širina“, odvijali bi se radovi prilikom čega bi bila zatvorena krajnja desna prometna traka, a promet bi se odvijao ostalim prometnim trakama.

Za vrijeme radova promet će se državnom cestom DC8 u zoni radova odvijati usporeno uz postavljenu privremenu regulaciju prometa.