Raspisan natječaj za ugostiteljske objekte na Žnjanu

0
Foto: Zvonimir Barišin/Cropix

Spalatum D.M.C. d.o.o. kao vlasnik tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula za gradsku plažu Žnjan 2018./2019. godine poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula u razdoblju od 30. lipnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog poziva na web stranicama  Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr .

Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 10.04.2018. do 20.04.2018. godine.

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu s prihvaćenim općim i posebnim uvjetima o najmu tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula s traženom dokumentacijom najkasnije do 20. travnja 2018. godine putem pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C. d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21 000 Split, u periodu od 09:00 do 15:00.

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave sve tražene dokaze sposobnosti, uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje uz ponudu, prihvate opće i posebne uvjete o najmu ugostiteljskih i skladišnih modula dostave traženu dokumentaciju do naprijed navedenog roka.

Odluku o prihvatu ponude donosi Povjerenstvo za odabir najboljeg ponuđača za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula za gradsku plažu Žnjan 2018/2019, a organizator – Spalatum D.M.C. d.o.o. će odluku o izboru objaviti na web stranicama Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr   24.04.2018. godine.

Otvaranje ponuda će biti javno u prostorijama Spalatum D.M.C.-a d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21 000 Split dana 20.04.2018. godine u 15:00, do kojeg trenutka moraju biti fizički dostavljene sve ponude.

Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta biti će najveći ponuđeni iznos naknade ili zakupnine.