Samoizolacija skraćena s 14 na 10 dana

0

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je na web stranici nove kriterije za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantenu. Jedna od glavnih izmjena je da se po novome samoizolacija skraćuje.

”Prema odluci Eskpertne skupine kriznog stožera MZ, samoizolacija osobe koja je bliski kontakt oboljele osobe od COVID-19 se skraćuje s 14 na 10 dana. Iznimka su osobe koje rade u ustanovama za smještaj i boravak za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom, u kojih karantena traje 14 dana. – kriteriji za prekid izolacije podijeljeni su na četiri kategorije bolesnika: oboljeli s blagom ili umjerenom kliničkom slikom, oboljeli s teškom kliničkom slikom, oboljeli koji je imunokompromitiran/korisnik/djelatnik kolektiva s osjetljivom populacijom i asimptomatski oboljeli od COVID-19”, navode u priopćenju iz HZJZ-a.

Naglasili su i da se sve mjere koje se odnose na zdravstvene djelatnike i djelatnike kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom, jednako se primjenjuju i na učenike i studente koji obavljaju praksu u tim ustanovama te na roditelje koji borave s djetetom u bolnici (zdravstvene ustanove trebaju omogućiti uzimanje brisa roditelja na istom punku na kojem se uzima bris njihovom djetetu).

Nadalje, ako kapaciteti testiranja to omogućuju, sve pacijente koji se obrate liječnicima sa simptomima kompatibilnima s Covidom treba testirati zbog aktivnog traženja oboljelih. U kriterijima se navodi precizno o kojim je pacijentima riječ.