Solin prvi u Hrvatskoj po broju rođenih naspram broja umrlih

0

Grad Solin od 2009. godine nosi naziv Grad prijatelj obitelji, a od prošle godine toj tituli pridodao je i titulu Grad prijatelj djece.

Titule je zaslužio brojnim mjerama koje su ga učinile gradom ugodnog življenja, što je prepoznalo i resorno ministarstvo, istaknuo je gradonačelnik Dalibor Ninčević. Naravno da su i jeftiniji stambeni kvadrati pridonijeli tome, dodao je.

Po zadnjem popisu stanovništva 2011.godine , broj građana iznosio je oko 25 tisuća , a sada je već “narastao” na 30 tisuća:
Od toga je 6 i pol  tisuća mladih do 18 godina ,a prema najnovijem izviješću Državnog zavoda za statistiku smo najbolji u Hrvatskoj, imamo 100 više rođenih nego umrlih. Jedan od razlog je blizina velikog grada kao što je Splita i mehanički priliv stanovništva , druga je to što su ti ljudi prepoznali Solin kao grad ugodnog življenja , a treća aktivna pronatalitetna politika Grada.

Solin stipendira sve darovite učenike i studente neograničavajući njihov broj, subvencionira kupovinu školskih udžbenika osnovnoškolcima i srednjoškolcima, novorođena djeca dobijaju poklon, a nedavno su uveli i dvije nove mjere:
To je da obitelji s petero i više djece dajemo  mjesečno 500 kuna. Imamo 50 takvih obitelji , a jučer na Gradskom vijeću smo uveli mjeru da stimuliramo majke da ostanu na rodiljnom dopustu od jedne do treće godine djetetova života.

Gradonačelnik vjeruje kako će u proračunu za iduću godinu osigurati više sredstava za tu namjenu, a Blaženko Boban, koji je punih 11 godina bio na čelu Grada, istaknuo je kako je sve ovo rezultat zajedništva ne samo vladajućih, već i oporbe koja se vrlo aktivno uključuje u pozitivne projekte Solina.

Dok se na nacionalnom nivou ne uvede status majke odgojiteljice,a na tu potrebu Boban je ukazivao u Saboru, Grad Solin ima svoju verziju tog statusa, ali je i osigurao roditeljima sve potrebne sadržaje , poput dječjih vrtića u kojima je trenutno upisano preko tisuću djece:
Imamo i pet privatnih vrtića, no u planu su izgradnja dva nova vrtića.Jedan u rubnom dijelu,  mjesnom odboru Rupotine, a drugi naq predjelu Priko vode, jedan veliki vrtićki centar. Isto tako gradimo, u suradnji sa županijom Splitsko -dalmatinskom, drugu osnovnu školu u zadnjih 10 godina. Završetak je predviđen za iduću školsku godinu, a tu će biti predviđen cjelodnevni boravak koji za sada nema u Solinu, te sada sufinanciramo takav boravak djece u splitskim školama.

Nedostaje još manjih zabavnih parkova i igrališta, te sadržaja za mlade, ali iduće godine tu situaciju bi mogao popraviti park na Majdanu uz izvor rijeke Jadro.