Split: Gradonačelnik sazvao sjednicu GV 13.04., a Stanišić 15.04.

0
Foto: Grad Split

Predsjednik Gradskog vijeća Splita Igor Stanišić sazvao je sjednicu Gradskog vijeća za četvrtak, 15. travnja.

Stanišić kaže da na sjednicu koju je gradonačelnik sazvao za utorak, 13. travnja neće doći jer je nelegalna.

Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara tvrdi pak da je sjednica sazvana za 13. travnja legalna.  Tim povodom uputio je priopćenje, medijima i dopis svim vijećnicima, koje donosimo u cijelosti:

ZAJEDNIČKI INTERES JE ZAKONIT I CIVILIZIRAN ZAVRŠETAK MANDATA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara uputio je vijećnicama i vijećnicima Gradskog vijeća dopis na temu sazivanja sjednice Gradskog vijeća u kojem ih je izvijestio o svim koracima i procedurama poduzetim prošlih tjedana, a u cilju održavanja zakonite posljednje sjednice u ovom sazivu Gradskog vijeća. Vijećnicima je uz obrazloženje gradonačelnik poslao i mišljenje Službe pravnih poslova, zaštite i zastupanja kao i dva mišljenja Ministarstva uprave i pravosuđa o ovoj temi te Odluka Ustavnog suda RH broj U-III-2678/2006 od 4. travnja 2007. godine.

Poštovane vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća,

Ovim putem Vam dajem potrebne informacije na Vaše upite o sazivanju sjednice Gradskog vijeća na dan 13. travnja 2021. Činjenica je da sam postupio poradi ispunjavanja ustavnih prava trećine Vaših kolega, zakonskih i poslovničkih odredbi.
Važno je ovdje naglasiti da je predsjednik Gradskog vijeća imao već jedno duže vrijeme pripremljene materijale za sazivanje sjednice Gradskog vijeća. Dokaz tomu je i rasprava po predloženim točkama na Komisiji za urbanizam održanoj 5. ožujka 2021. Budući da je bilo evidentno da je predsjednik GV otezao sa sazivanjem sjednice te po spoznaji da postoji mogućnost da se ista ne sazove i ne održi, grupa vijećnika je dana 16. ožujka 2021. godine poslala predsjedniku GV zahtjev za sazivanjem sjednice s predloženim dnevnim redom. To je bio jedni alat kojim se moglo osigurati održavanje za Grad važne sjednice Gradskog vijeća. Podsjećam da je u ovoj godini Gradsko vijeće raspravljalo samo na tematskoj sjednici, a da redovne nije bilo od prosinca prošle godine. Nefunkcioniranjem Gradskog vijeća ozbiljno se ugrožava funkcioniranje Grada što smatram neodgovornim. Predsjednik je zadnjeg dana poslovničkog roka sazvao redovnu sjednicu i predložio dnevni red ne poštujući zahtjev 1/3 vijećnika. Tek sutradan, a nakon isteka zakonskog roka za sazivanje sjednice po zahtjevu 1/3 vijećnika Predsjednik šalje obavijest u kojem navodi pet točaka i naglašava da će se za uvrštenje istih glasovati na samoj sjednici 15. travnja 2021. godine. Time je Predsjednik dodatno prekršio Ustav, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Poslovnik Gradskog vijeća i Odluku Ustavnog suda broj: U-III-2678/2006 od 4. travnja 2007. godine.
Zbog svega navedenog, a radi zaštite interesa Grada i njegovog funkcioniranja te radi zaštite prava 1/3 vijećnika i po primitku njihovog ponovljenog zahtjeva poduzeo sam zakonom predviđene korake te sazvao sjednicu u za to predviđenom roku i po zahtjevu 1/3 vijećnika.
Dodatno valja naglasiti da sam se konzultirao s Ministarstvom pravosuđa i uprave koje je u svojim odgovorima potvrdilo ispravnost ovih koraka te naglasilo da datum sjednice koju je sazvao predsjednik Gradskog vijeća nije primjenjiv zbog činjenice da istog dana Vlada RH na svojoj sjednici raspušta predstavnička tijela raspisivanjem izbora.
Zbog svega toga, a sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20) i članka 34.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), a u vezi Odluke Ustavnog suda RH broj U-III-2678/2006 od 4. travnja 2007. godine sazvao sam sjednicu Gradskog vijeća za dan 13. travnja 2021. godine s predloženim dnevnim redom od strane 1/3 vijećnika Gradskog vijeća.
U tijeku ovoga mandata 1/3 vijećnika je u više navrata tražila od predsjednika GV sazivanje tematskih sjednica, odnosno sjednice s jasno predloženim dnevnim redom. Te su sjednice uvijek bile sazivane u roku i po striktnom dnevnom redu kojeg su vijećnici predlagali. U ovom slučaju Predsjednik nije poštovao zahtjev 1/3 vijećnika a nije poštovao ni traženje gradonačelnika za sazivanje sjednice s točkama potrebnim za funkcioniranje Grada.
Svima nama mora biti u interesu zakonit i civiliziran završetak našeg mandata jer smo zato odgovorni građanima. Sve ostalo je samovolja protiv zakona i građana.
Stoga Vas upućujem na Odluku Ustavnog suda RH broj U-III-2678/2006 od 4. travnja 2007. godine, zatim na članak 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), na članak 34.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te u privitku dostavljam mišljenja Ministarstva uprave i pravosuđa kao i mišljenje Pravne službe Grada Splita.

S poštovanjem,
Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Grada Splita