Split prijavio projekt za 62 milijuna eura iz EU fondova

0

Grad Split, kao nositelj Urbane aglomeracije Split, dostavio je kompletnu dokumentaciju Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za prijavu projekta Urbane aglomeracije Split .

Projektna dokumentacija se sastoji od 1.103 stranice različitih dokumenata, odluka, izvješća, a najveći i najvažniji segment se odnosi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split kao i prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije. Konkretni projekti i grant sheme Urbane aglomeracije Split koji će se financirati putem ITU mehanizma će biti definirani do kraja 2016.g., a po završetku sektorskih dijaloga s nadležnim ministarstvima.

ITU je novi mehanizam, kako u EU tako i u RH, uveden u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u svrhu jačanja uloge najvećih gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Urbanim aglomeracijama i područjima u Hrvatskoj  je na raspolaganju 345 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu specifičnih ciljeva ITU mehanizma za 2014.-2020. Zakonom o regionalnom razvoju definirane su 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te 3 veća urbana područja: Zadar, Pula i Slavonski Brod.

Grad Split, kao grad nositelj Urbane aglomeracije Split, zajedno s ostalih 12 gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, gradovima Kaštelima, Omišom, Sinjem, Solinom, Trogirom te općinama Dicmom, Dugim Ratom, Dugopoljem, Klisom, Lećevicom, Mućem te Podstranom započeo je aktivnosti na formiranju obuhvata Aglomeracije, osnivanju radnih tijela za izradu i provedbu Strategije – Koordinacijskog vijeća, Partnerskog vijeća, tematskih radnih skupina, kao i fokus grupa još u srpnju 2015.g. U kolovozu 2015.g. je potpisan sporazum o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita, kao nositelja izrade, te Sveučilišta u Splitu, kao izrađivača Strategije.

Ovo je prvi zajednički strateški dokument i jedinstvena prilika za dobivanje 62 milijuna eura iz EU fondova kojima ćemo financirati vitalne projekte za područje aglomeracije, naglasio je Goran Kovačević, zamjenik gradonačelnika Splita i predsjednik Partnerskog vijeća te član Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split.