Split: Privremena prometna regulacija zbog radova na aglomeraciji

0
Foto: PR

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi u gradu Splitu koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“. Stoga će doći do privremene prometne regulacije na lokaciji Šetalište Petra Preradovića te Ulici Put Firula u Splitu.

Dana 24. travnja 2024. godine na snagu stupa privremena regulacija prometa na lokaciji Šetalište Petra Preradovića. Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Šetalište Petra Preradovića od križanja s Hektorovićevom ulicom do križanja s Viškom ulicom, pri čemu se zauzima polovica križanja. Kolnik će biti zatvoren za promet. S obzirom na to da je postojeći režim prometa na susjednim ulicama Viška i Hektorovićeva jednosmjeran, isti će se urediti na način da se omogući promet iz smjera Ulica Put Firula prema Bačvicama. U svrhu navedenoga se korigira smjer prometa na dionici Viške ulice od križanja sa Put Firula do Hektorovićeve, te Hektorovićeva ulica na dionici od križanja sa Viškom do križanja sa ulicom Vlahe Bukovca. Nogostupom uz zonu radova se nesmetano koriste pješaci. Nogostupom uz zonu radova pješaci će se moći nesmetano koristiti. Procijenjeno je da će radovi na ovoj lokaciji trajati do 15. svibnja 2024. godine.

Dana 24. travnja započet će radovi pripreme kolnika za asfaltiranje u Ulici Put Firula od kućnog broja 35 do kućnog broja 51. Radovi će obuhvaćati kolnik Ulice Put Firula od priključka za ugostiteljske objekte do križanja sa Cvijetnom ulicom, pri čemu će se zauzeti cijelo križanje. Unutar planirane zone radova zauzet će se najviše 50 metara pri čemu će bit imoguć pristup vozilima stanara na preostalom dijelu ulice. Kolnik će se zatvoriti za promet, a nogostup će pješaci moći nesmetano koristiti. Radovi će trajati do 25. travnja 2024. godine.

U Ulici Put Firula od kućnog broja 17 do kućnog broja 35, dana 25. travnja započinju radovi pripreme kolnika za asfaltiranje u dužini od 190 metara. Stoga, Ulica Put Firula zatvorit će se za sav promet, a izvođenje radova predviđeno je da se unutar planirane zone radova zauzima po 50 metara kolnika pri čemu će biti moguć pristup vozilima stanara na preostalom dijelu ulice. Pješaci će moći nesmetano koristiti nogostup. Radovi će trajati do 27. travnja 2024. godine.

Nakon što će radovi biti završeni, a u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta, dana 29. travnja 2024. godine vršit će se asfaltiranje u Ulici Put Firula u Splitu kako slijedi: prvo od kućnog broja 51 do križanja sa Spinčićevom ulicom, potom od kućnog broja 35 do kućnog broja 51 i naposljetku od kućnog broja 17 do kućnog broja 35.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i Pomgrad inženjering d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.