Split: Skup o zaštiti osobnih podataka

0
Foto: mup.hr

Povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka dana 28. siječnja,  na Pravnom fakultetu u Splitu, s početkom u 9h, održati će se skup ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U NOVIM UVJETIMA.

Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava se od 2006. godine, kada je Odbor ministara Vijeća Europe na sastanku održanom 26. travnja 2006. godine donio odluku o obilježavanju. Prvi je put bio obilježen 2007. godine.

Obilježavanje ovog datuma ima kao primarni cilj poticati upoznavanje europskih građana sa svojim pravima i obvezama na polju zaštite osobnih podataka, kao i obvezama javnog i privatnog sektora prema novom zakonskom okviru, kako bi mogli steći saznanja o zašiti privatnosti građana.

Upravo stoga tema skupa ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U NOVIM UVJETIMA je primjena i provedba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbo u zašiti osobnih podataka s naglaskom na novostima koje je donio europski regulativni okvir u zašiti privatnosti i obrade osobnih podataka građana s posebnim naglaskom na zaštitu osobnih podataka djece.

U radu skupa sudjelovati će sveučilišni profesori, predstavnici Ministarstva uprave, Agencije za zaštitu osobnih podataka a  pozvani su i predstavnici lokalne samouprave, javnih institucija i agencija.