Splitsko Sveučilište otvara dva nova studijska programa

0
Foto: gradst.unist.hr

Senat Sveučilišta u Splitu  potvrdio je izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje:

 1. dr. sc. Anite Markotić (MEF) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju;
 2. prof. dr. sc. Nenada Karanovića (MEF) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora;
 3. prof. dr. sc. Ivane Novak Nakir (MEF) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora;
 4. prof. dr. sc. Marka Ercega (KIF) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora;
 5. prof. dr. sc. Branke Marasović (EF) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora;
 6. prof. dr. sc. Marina Despalatovića (FESB) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora;

 

Senat je usvojio/odobrio prijedlog novog studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i gastronomija Sveučilišta u Splitu. U okviru ovog programa, studenti će steći specifičnu naobrazbu iz područja uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija, a vezanih uz nove trendove u hotelijerstvu i gastronomiji. Poseban je naglasak stavljen i na osposobljavanje studenata za poslovanje u međunarodnom okruženju, odnosno na nove dimenzije poslovanja koje se pojavljuju na suvremenom turističkom tržištu. U koncipiranju programskih sadržaja poseban naglasak se stavlja na razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja, interdisciplinarni pristup, rješavanje otvorenih problema ove grane djelatnosti (studija slučaja), primjenom teorijskih polazišta, važećih propisa, standarda i najbolje prakse, usklađeno sa globalnim smjernicama i zahtjevima u Republici Hrvatskoj, čije će se specifičnosti uvažavati u razradi teorijskih polazišta.

 

Senat je usvojio/odobrio prijedlog novog studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u zdravstvu zajedničkog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu i Medicinskog fakulteta u Splitu. Zajednički poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu omogućuje edukaciju svih zaposlenika u zdravstvenom sektoru i ostalima kojima ovo područje obrazovanja predstavlja profesionalni razvoj kao temeljnog nositelja zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj.

 

Senat je usvojio donošenje programa koji se temelji na načelima cjeloživotnog učenja pod nazivom Research excellence Sveučilišta u Splitu;

 

Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u odnosu na pripremu, provedbu i realizaciju postupka javne nabave: »Rekonstrukcija / ojačanje nadogradnje zgrade “A” Medicinskog fakulteta u Splitu«;

 

Senat je donio Odluku o konačnim troškovima poslovanja redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica u 2021. godini te Odluku o okvirnim troškovima poslovanja redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica u 2022. godini sukladno Državnom proračunu za 2022. godinu koji iznose nešto više od 344 milijuna kuna;

 

Senat je donio Odluke o raspodjeli sredstava doznačenih za subvencije participacija redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju troškova poslovanja Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022.;

 

Senat Sveučilišta u Splitu usvojio je Znanstvenu strategiju Sveučilišta u Splitu 2022.-2026.;

 

Senat Sveučilišta u Splitu usvojio je Plan i program rada ravnatelja Studenskog centra u Splitu za 2022. godinu sukladno članku 67. stavku 10. Statuta Sveučilišta u Splitu. Samo neke od stavki Plana su:

 • izrada projektne dokumentacije za obnovu doma Hostel Spinut
 • klimatizacija i obnova soba u domu Hostel
 • uređenje okoliša oko doma Bruno Bušić (ugradnja sustava za navodnjavanja „kap po kap“, sadnja trave na južnoj strani doma, nasipanje kamenih oblutaka na sjevernoj strani doma)
 • ugradnja govorne komunikacije u liftove u dva studentska doma
 • ugradnja Fotonaponske elektrane na domu dr. Franjo Tuđman
 • početak radova za restorana na FESB-u
 • prenamjena prostora na Odjelu stručnih studija – u restoran