Stanari gradske jezgre, podnesite zahtjeve za povlaštene parkirališne karte!

0
Foto: PR

Gradska tvrtka “Split parking” poziva sve Splićane koji žive na području konzervatorske zone “A” omeđene ulicama Trumbićeva obala – Šperun – Ban Mladenova – Bana Jelačića, Matošićeva – Teutina – Sinjska –  Zagrebačka – Poljana kneza Trpimira (stanari unutarnjeg ruba ulice) da ako su zainteresirani, od danas pa do 2. siječnja 2020.godine, podnesu Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte za stanare unutar konzervatorske zone zaštite “A“ bez naknade.

Zahtjev se podnosi osobno, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 14 sati u poslovnim prostorijama sjedišta Split parkinga, Ruđera Boškovića 28 ili putem elektroničke pošte na adresu e-mail: info@splitparking.hr.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi podneseni nakon 2. siječnja 2020. godine neće se uvažavati. Uz ispunjeni zahtjev podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
– Ovjerenu izjavu da stambena jedinica (prostor) u kojem ima prebivalište odnosno boravište nije registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
– presliku osobne iskaznice (dokaz da ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi najmanje godinu dana)
– presliku prometne dozvole koja glasi na podnositelja zahtjeva
– privolu potpisanu i ovjerenu kod javnog bilježnika kojom u svrhu zaključenja Ugovora ustupa svoje osobne podatke Split parkingu d.o.o. na obradu i kojom daje pravo Split parking-u d.o.o. i Gradu Splitu provjeru istinitosti danih osobnih podataka
– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da članovi kućanstva podnositelja zahtjeva ne ostvaruju isto pravo

Obrazac Zahtjeva, obrazac Izjave i obrazac Privole nalaze se na web stranici “Split parkinga” u obrascima.