Šuica nominirala pilote kanadera za nagradu “Europski građanin”

0
Foto: RD

Zastupnica Europskog parlamenta Dubravka Šuica nominirala je pilote Zračnih snaga Protupožarnih namjenskih organiziranih snaga Oružanih snaga RH, tzv. pilote kanadera, za nagradu “Europski građanin” u znak zahvale za dugogodišnji angažman, požrtvovnost i hrabrost u gašenju požara na jadranskoj obali, posebice za vrijeme prošlogodišnjih požara na Pelješcu i Korčuli.

Europski parlament uz zakonodavni rad promiče i izvrsnost te svake godine dodjeljuje nagrade za iznimna postignuća i isticanje pojedinaca i organizacija koji nastoje učiniti svijet boljim. Od 2008. godine, Parlament svake godine dodjeljuje nagradu „Europski građanin” koja je priznanje za iznimna postignuća u promicanju boljeg uzajamnog razumijevanja i jače povezanosti te olakšavanje prekogranične i transnacionalne suradnje građana Europske unije.

Obrazloživši nominaciju, Šuica je naglasila: Ističem njihovu aktivnost u sezoni od lipnja do studenog 2015. godine, kada su Korčuli i Pelješcu spriječili veliku ekološku i materijalnu katastrofu, spašavajući šume, vinograde, maslinike, naselja, a prije svega ljudske živote. Kroz 11 dana u gašenju požara sudjelovalo je 39 protupožarnih aviona i helikoptera kroz 175 sati gašenja i 1450 tona vode. Njihov uloženi trud, požrtvovnost i hrabrost su nemjerljivi budući da pri svakom letu piloti izlažu svoje zdravlje i živote velikom riziku, pritom pazeći da tijekom manevriranja ne ugroze život pojedinaca na tlu, moru ili u zraku. Nesebičnost pilota kanadera ne poznaje granice, a zadaće su spremno obavljali i na teritoriju drugih država, pomažući svima ugroženima od vatrene buktinje bez obzira na njihovu narodnost ili mjesto prebivanja, pritom promičući međunarodnu suradnju i dobrosusjedske odnose.