Tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća o Marjanu

0

U 9 sati započinje tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća o Marjanu. Sjednica je sazvana na zahtjev vijećnika Mosta. Dobili su potporu 18 vijećnika.

Evo što je uključeno u Dnevni red:

– Dopis zamjenice Gradonačelnika kojim prosljeđuje dokumentaciju upravnih tijela Gradske uprave Grada Splita, te dokumentacija Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan
– Dopis  zamjenice Gradonačelnika kojim prosljeđuje dodatne materijale koji su prilog tematskoj raspravi o Park-šumi Marjan
– Dokumentacija Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan
– Preventivno-operativni plan zaštite od požara Park-šume Marjan za 2017. godinu
– Dokumentacija Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu vezano za Park-šumu Marjan
– Dokumentacija Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima vezano za Park-šumu Marjan
– Dopis Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima – dostava dokumentacije vezano za hidrantsku mrežu Park-šume Marjan
– Hidrantska mrežu Park-šume Marjan
– Dokumentacija Službe za društvene djelatnosti vezano za Park-šumu Marjan
– Dokumentacija Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša vezano za Park-šumu Marjan u odnosu na prostornoplansku dokumentaciju

Vijećnik Mosta  Ante Čikotić podsjetio je na prijedlog dnevnog reda kojeg su potpisali vijećnici koji su im se pridružili u zahtjevu za sjednicom:

1. Imovinsko pravni odnosi u PŠM u odnosu na gospodarenje šumom i šumskim zemljištem
2. Poslovanje JU
3. PŠM u odnosu na prostorno-plansku dokumentaciju
4. Reguliranje prometa prometnicama unutar PŠM
5. Koncesije za marjanske plaže Bene, Kašjuni i Kaštelet
6. Informacija o EU natječaju “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”

Stranka Pametno požalila se na nedostatak ključnih materijala za tematsku raspravu o stanju u Park – šumi Marjan, a njihov vijećnik Renato Čupić još je jednom zatražio nadopunu dokumentacije.