Terenska vježba ADRIATIC 2018. u Kaštelanskom zaljevu

0
Foto: mapio.net

U  akvatoriju Kaštelanskog zaljeva danas će se održati terenska vježba ADRIATIC 2018. Vježba je dio međunarodne vježbe civilne zaštite Jadrana od onečišćenja  pod nazivom  “Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018”.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, kao projektni koordinator i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao projektni partner, zajednički sudjeluju u provedbi međunarodnog  projekta “Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018”, koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima Upravom za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, Ministarstvom unutarnjih poslova – Upravom za izvanredne situacije Republike Crne Gore te Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

 

Upravo u cilju provjere trenutne sposobnosti zajedničkog djelovanja svih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, kao i stupanj uvježbanosti svih tijela i funkcionalnosti postojećih materijalno – tehničkih resursa te razina kompetencija zapovjednog kadra, u okviru Projekta bit će provedena terenska vježba ADRIATIC 2018, od 21. do 25. svibnja, koja će se održati u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, a odvijat će se temeljem Scenarija koji predviđa aktiviranje sustava traganja i spašavanja na moru, sustava za suzbijanje iznenadnih onečišćenja mora, sustava civilne zaštite u području vatrogastva i čišćenja obale od onečišćenja. Naime, morski prostor od strateške je važnosti za opstojnost i razvoj Republike Hrvatske, kao najvredniji i najosjetljiviji prirodni sustav te ga s posebnom pozornošću treba zaštititi od svih mogućih ugroza pa tako i onečišćenja iz svih izvora.

 

Terenska vježba je godišnja vježba spremnosti državnog stožera koji djeluje u okviru Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora te ujedno i godišnja vježba Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

 

Scenarij vježbe predviđa, radi nedostatnih vlastitih kapaciteta vatrogastva i kapaciteta za suzbijanje onečišćenja mora, aktivaciju međunarodne pomoći i specijaliziranih timova za gašenje požara, kao i timova za čišćenje  onečišćenja mora i obale, putem Centra za koordinaciju hitnih intervencija (Emergency Response Coordination Centre – ERCC). ERCC će mobilizirati nužne kapacitete i stručnjake iz zemalja članica, dok će o potrebi osiguravanja dodatne pomoći biti obaviještena i Europska agencija za pomorsku sigurnost (European Maritime Safety Agency – EMSA), koja će Republici Hrvatskoj staviti na raspolaganje brod čistač „Marisa-N“, opremljen opremom za suzbijanje onečišćenja većih razmjera, kao i opremu za suzbijanje onečišćenja mora iz novouspostavljenog EAS centra, smještenog u Ravenni.

 

Državnim stožerom koji se aktivira sukladno planu intervencija u slučajevima većih onečišćenja mora zapovijeda dužnosnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a u radu stožera sudjeluju i predstavnici drugih tijela: Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture i Ministarstvo pravosuđa. Uz njih su, u središnju koordinaciju uključeni su Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Glavni ravnatelj policije, Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i Zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske. Pored članova Stožera u godišnjim vježbama sudjeluju i članovi Županijskih operativnih centara Splitsko – dalmatinske, Šibensko – kninske i Zadarske županije, pod zapovjedništvom lučkih kapetana iz Zadra, Šibenika i Splita.

 

Dosadašnji način postupanja dokazao je kako je zajedničko, pravovremeno i usklađeno djelovanje svih tijela najbolji način nadzora i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom RH, a čime se postiže i racionalna uporaba raspoloživih kapaciteta na nacionalnoj razini te veća povezanost svih ljudskih i materijalnih resursa.