U Izgubljenoj generaciji – i pelegrinke plaču!

0

Nekidan vozin 20. divizijon, uvik priša, kad zaspe me od pelegirniki kiša.

Prema podu su padale i po autu mi lupale. U stvari, krov mi je tako jako lupa, parilo mi se kada je krupa…