U moru kod Brodosplita 6300 kilograma zauljenog krutog otpada

0
Foto: pixabay.com

Nakon iznenadnog onečišćenja mora na području luke posebne namjene- Brodosplit, aktiviran je Županijski operativni centar Splitsko-dalmatinske županije koji djeluje sukladno Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na području luke posebne namjene došlo je do izlijevanja teškog goriva- mazuta u more.

Akcija čišćenja mora započela je dana 20.09.2022. godine te su odmah angažirane ovlaštene tvrtke specijalizirane za pružanje komercijalnih usluga sprječavanja i uklanjanja onečišćenja.

Na mjestu izljeva postavljen je obruč apsorbirajućih i plutajućih brana kako bi se smanjila površina razlijevanja mazuta čišćenje usisnim pumpama.

Uz navedeno, čitavo područje luke posebne namjene Brodosplit sa morske strane ograđeno je napuhujućim barijerama tj. branama, ukupne dužine 450 metara, te je luka zatvorena za pomorski promet.

Za akciju čišćenja na terenu su angažirane cisterne za prikupljanje zauljenih voda, brodice specijaliziranih tvrtki, te nekoliko desetaka djelatnika za mehaničko prikupljanje zauljenih ostataka.

Do ponedjeljka ujutro u intervenciji prikupilo se ukupno oko 137 m3  zauljenih voda te oko 6 300 kg zauljenog krutog otpada.

Akcija čišćenja se i dalje nastavlja na području luke posebne namjene Brodosplit. Za sada se pravovremenim postavljanjem napuhujuće brane i zatvaranjem luke uspjelo spriječiti veće izlijevanje u Kaštelanskom zaljevu. Zabilježene su 2 mikro lokacije nakupljenih zauljenih naslaga van luke posebne namjene na kojima su također poduzete mjere sprječavanja daljnjeg širenja onečišćenja.

Uz koordiniranu akcija čišćenja mora tijela državne uprave nadležna za postupanje u slučajevima onečišćenja mora i morskog okoliša, provode očevidne i istražne radnje, u cilju utvrđivanja točne količine izlivenog ulja, kao i uzroka koji je doveo do onečišćenja.