U nedjelju, 31. ožujka počinje ljetno računanje vremena

0

U nedjelju, 31. ožujka, započet će ljetno računanje vremena pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed, s 2 sata ujutro na 3 sata.

Državni zavod za mjeriteljstvo priopćio je da će ljetno računanje vremena trajati do nedjelje, 27. listopada.

Računanje vremena pomiče se za jedan sat unaprijed, tako da se 2 sata računa kao 3 sata, odnosno da se kazaljka sata pomakne za jedan sat unaprijed.