U Solinu predstavljena nova pješačka ruta “Izvor života”

0
Foto: splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr

U Centru za posjetitelje izletišta Jadro upriličeno je predstavljanje tematske pješačke rute „Izvor života“, kružne rute duge 9,5 kilometara koja povezuje izvor Jadra, Mravince i Kučine.

Rutu je realizirala Turistička zajednica Grada Solina uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, a u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja.

Tematsko pješačka ruta „Izvor života“ ima za cilj povezati izletište Jadro s Mravincima i Kučinama. Ruta je kružna te objedinjuje priču o izvoru Jadra ali i sakralnoj baštini stoga nosi naziv „Izvor života“.

Ukupna dužina pješačke rute je oko 9 km a nadmorska visina ove rute je do 400m.

Ruta započinje na izletištu Jadro te se nastavlja prema Kapeli Svetog Jurja iz 1397.godine, nakon čega vodi do Tvrđave Kuk (Stari grad) iz 16.stoljeća koja se koristila za obranu od Turaka, a ispod koje se nalazi crkva Sv. Petra.

Nadalje ruta nastavlja grebenskom stazom do najviše kvote staze, predjela nazvanog Kapina, koji je naziv za jednu od karakterističnih draga koje se s ovoga dijela Mosora spuštaju prema Kliškom polju. Od Kapine ruta nastavlja put u naselje Kučine, pored crkve Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije te crkvice svetog Luke u kojoj se nalazi drveni polikromirani i pozlaćeni oltar.

Nakon Kučina, ruta se nastavlja kroz centar naselja Mravinci te se spušta cestom do odvojka za pješačku stazu, a prije čega prolazi pored Starohrvatskog groblja te nastavlja prema kamenoj prapovijesnoj gradini Sutikva na 129 m nadomorske visine. Ruta nastavlja prateći veći dio Dioklecijanovog akvedukta natrag do izletišta Jadro.

Staza je u svom punom profilu duga oko 9,5 kilometara s visinskom razlikom od 600 metara, ali postoji i kraća varijanta duga oko 7,5 kilometara s visinskom razlikom od nekih 400 metara. Za prolazak duže staze potrebno je oko 4 sata laganim tempom, dok se kraća može proći za otprilike 3 sat.

Staza kreće i završava na izletištu Jadro. Promotivna šetnja novom stazom je 25. svibnja u 8 sati ujutro. Za sudjelovanje u šetnji, koju će predvoditi članovi HGSS-a, nije potrebna prethodna najava, samo ponesite prikladnu opremu, dobru volju i dođite na početnu točku, izvorište Jadra!