Više od 1,5 milijuna kuna za projekte socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije

0
Foto: RD

Grad Split je objavio dva javna poziva za financiranje projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije ukupne vrijednosti 1.540.000,00 kuna.

Prvi, Poziv za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2021. godinu sa projekcijama za 2022.- 2023. godinu vrijedan je milijun kuna, a planirana sredstva se raspoređuju na prioritetna područja:

 1. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita djece i mladih – 250 tisuća kuna
 2. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita pojedinca i obitelji – 220 tisuća kuna
 3. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi – 100 tisuća kuna
 4. Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti – 180 tisuća kuna
 5. Sprječavanje i suzbijanje ovisnosti –  250 tisuća kuna.

Drugi objavljeni Poziv za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2021. godinu sa projekcijama za 2022.-2023. godinu je u visini od 540 tisuća kuna, za sljedeće prioritetne aktivnosti i mjere:

 • razvoj usluga koje podižu kvalitetu života djece i odraslih osoba s invaliditetom
 • omogućavanje jednakih prava i mogućnosti
 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • promicanje zdravog načina života osoba s invaliditetom
 • poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom
 • unaprjeđenje zaštite zdravlja osoba s invaliditetom

Na Pozive se mogu prijaviti udruge koje su registrirane i djeluju najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva i koje ciljano i prema djelatnosti djeluju unutar prioritetnog područja Poziva. Detalji se nalaze u samom tekstu Poziva te u Uputama za prijavitelje objavljenima na internetskoj stranici Grada Splita: www.split.hr. Rok za prijavu na pozive je 16. travnja 2021. godine.

https://www.split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/javni-natjecaj-za-prijavu-projekata-udruga-iz-podrucja-socijalne-skrbi-zdravstvene-zastite-i-demografije-za-2021-godinu

https://www.split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/javni-natjecaj-za-prijavu-projekata-udruga-iz-podrucja-socijalne-skrbi-i-zdravstvene-zastite-osoba-s-invaliditetom-za-2021-godinu