Zadarska policija poziva građane da predlože kritične lokacije za nadzor brzine

0
Foto: rcn.com

Policijska uprava zadarska ponovno provodi akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila na odabranim lokacijama u prometu, planiranu za 3. travnja u vremenu od 00 do 24 sata.

Provođenje nadzora predviđeno je na način da se odredi što je veći broj promjenjivih lokacija, u čiji se odabir kao i prethodnih godina mogu uključiti i sami građani sa svojim prijedlozima, koji će se uzeti u obzir imajući u vidu prije svega specifičnost samih lokacija i mogućnosti vršenja nadzor brzine na istima.

Od 20. do 30. ožujka 2019. godine građani mogu predlagati lokacije na području Policijske uprave zadarske, a za koje smatraju da je potrebno nadzirati brzinu prometa.

Svoje prijedloge s naznakom „Prijedlog lokacije nadzora brzine“, građani mogu dostaviti elektroničkom poštom,
– na mail adresu PU zadarske: zadarska@policija.hr
– putem telefaksa na broj 023/345-429,

Svi pristigli prijedlozi građana bit će analizirani, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila, koju će prometna policija provoditi 03. travnja 2019. godine.

Nepropisna i neprilagođena brzina i dalje je jedan od glavnih uzroka stradavanja u prometnim nesrećama, radi čega se i ovom akcijom nastoji unaprijediti stanje sigurnosti prometa na cestama. Osim u pripremi akcije, građanima će isto tako biti omogućeno i da prisustvuju provedbi akciji nadzora brzine kretanja vozila na odabranoj lokaciji.